20. august 2014

Sangprosjekt for 2780 elever fra 54 skoler

Gleden og mestringsfølelsen barn og unge opplever gjennom musikk, betyr mye for hvordan de opplever tilværelsen generelt. Kavlifondet støtter Sage Gatesheads prosjekter Big Sing og Big Sing for Mini Singers. 

Skjermbilde 2014-08-20 kl. 05.15.59

Sage Gateshead er en populær konsertarena i Nord-England som fremmer inkluderende musikkopplæring. De jobber blant annet med skoler, profesjonell opplæring, musikktilbud i lokalsamfunnet og høyere utdanning. Sage Gateshead jobber for å gi så mange som mulig en sjanse til å ta del i musikkverdenen, for eksempel gjennom The Big Sing og Big Sing for Mini Singers.

Det siste året har Kavlifondet støttet The Big Sing og Big Sing for Mini Singers. The Big Sing er et av Sage Gatesheads hovedprosjekter, og handler om læring og deltakelse gjennom musikk. The Big Sing og Big Sing for Mini Singers er prosjekter som arbeider med unge mennesker fra varierte bakgrunner. Prosjektene består blant annet av workshops, lærertrening, undervisning, ressurspakker og musikkfremføringer.

Skjermbilde 2014-08-20 kl. 05.16.48

The Big Sings tema var i år ”The Big Sing Marches for Peace”, i forbindelse med første verdenskrigs hundreårsmarkering. Big Sing for Mini Singers tema var ”At the Seaside” der de arbeidet med det nasjonale skolepensumet. The Big Sing og Big Sing for Mini Singers arbeidet med 2780 personer og inkluderte 54 skoler.

Prosjektet gir barn og lærere en mulighet til å delta i et syv måneders langt musikkprogram. I løpet av programmet lærer elever og lærere 17 sanger på skolen, støttet og inspirert av profesjonelle musikere fra Sage Gateshead. Prosjektet ble avsluttet med en finaleopptreden der alle skolene var samlet. Lærerne fikk trening i hvordan de kan bruke ulike teknikker for å lære sanger de videre kan ta med inn i klasserommet. De fokuserte på oppvarmingsteknikker og oppdeling av sanger for å lettere kunne lære bort til de yngste.

Skjermbilde 2014-08-20 kl. 05.16.13

Big Sing for Mini Singers er et program laget for å nå ut til flere unge, spesielt fra barneskole og barn med lærevansker. I år holdt de finaleopptredenen ved to skoler, slik at flere kunne være med.

Big Sing og Big Sing for Mini Singers har allerede lagt planer for tema og datoer for neste års prosjekt. De håper på å øke antall deltakere og jobber med å kontakte skoler som kan melde seg på.

Kavlifondet ble etablert av Knut Kavli i 1962 og eier næringsmiddelkonsernet Kavli. Fondet deler ut overskuddet fra driften av konsernet til gode prosjekter innen humanitær virksomhet, forskning og kultur.