8. desember 2015

Nytt syn på utdanning i Ghana

Nylig inngikk Kavlifondet en avtale med organisasjonen Reach for Change i Ghana. Formålet er å støtte fire sosiale entreprenører som har et nytt syn på utdanning i det vestafrikanske landet.

Reach for Change er en global organisasjon som ble startet i Sverige i 2010 for å forbedre utdanning gjennom sosialt entreprenørskap. Reach for Change og deres partnere har hjulpet over 100 sosiale entreprenører verden over med å utvikle sine innovative nye ideer gjennom startkapital, tilgang til forretningsekspertise og muligheter for å bygge nettverk.

AACT

Organisasjonen er representert i 17 land over hele verden. Den ghanesiske avdelingen, som nå har inngått samarbeid med kavlifondet, skriver på nettsiden sin: ”Vi tror at lokale løsninger fra ghanesere er den beste måten å bekjempe fattigdom og andre sosioøkonomiske problemer. Å støtte sosiale entreprenører i Ghana er i tråd med vår misjon om å mobilisere en global bevegelse av smarte, modige og engasjerte forandringsagenter for å bygge en bedre verden for barna våre.”

De fire ghanesiske forandringsagentene vil nå gå i gang med et inkubatorprogram for å utvikle drømmene sine til bærekraftige bedrifter med vekstmuligheter som kan skape bedre liv for barn.

Serwah Quaynor: Autism Awarness Care and Training (AACT)

Serwah2

Serwah Quaynor er utdannet sykepleier og har erfaring med å jobbe med kvinnehelse. Quaynors 27 år gamle sønn fikk diagnosen autist som barn i USA. Da de reiste tilbake til Ghana, innså Quaynor at det ikke fantes noe tilbud om tilrettelagt undervisning for ham. Mangelen på undervisningstilbud til barn med autisme motiverte henne til å starte Autism Awareness Care and Training (AACT).

AACT er det eneste utdanningstilbudet for barn og unge med autisme i Ghana. Kjerneoppgavene til senteret er opplysningsvirksomhet, påvirkningsarbeid og opplæring av foreldre og lærere for å bedre skjønne og støtte barn med autisme.

Quaynors mål er å lære opp foresatte og omsorgsgivere over hele landet for å sikre at alle barn med autisme får omsorg og utdanning. Hun ønsker å oppskalere arbeidet over hele landet og arbeide med regjeringen for å sørge for at barn med spesielle behov, særlig autister, får et bedre helsetilbudet i landet.

Takket være Serwah Quaynor og AACT har barn med autisme i Ghana nå tilgang til spesialundervisning gjennom lærere og semi-profesjonelle med den nødvendige kunnskapen for å undervise dem.

Ishmael Hammond: Special Attention Project (SAP)

ishmael

Ishmael Hammond har alltid trodd at alle barn kan lære uavhengig av fysiske, intellektuelle eller atferdsmessige utfordringer. Hammond arbeider for å endre utdanningssystemet i Ghana for å sikre at alle barn i skolealder får hjelp til å lære.

Sammen med Margaretha Ubles har Ishmael grunnlagt Special Attention Project (SAP) som jobber for at barn med lærevansker og barn som har falt ut av skolen, særlig gatebarn, skal lære å lese.

Ishmael _ Margaretha

Et kjernepunkt i SAP er å bruke innovative læremetoder. Hammond og Ubels har utviklet en metode som kalles FonixGH, en metode utviklet for å lære engelsk gjennom fonetikken til det lokale språket twi. Den analoge, papirbaserte versjonen har blitt testet med stor suksess og de er i ferd med å lansere en mobilversjon. Appen er multisensorisk og har automatisk retteprogram, og kan bli brukt av skoler, familier og enkeltpersoner.

Gjennom SAP vil barn med lærevansker ha tilgang til en plattform på det lokale språket twi som gjør dem i stand til å lese og bli integrert i det vanlige skolesystemet.

Cecilia Fiaka: Nneka Youth Foundation

cecilia2

Cecilia Fiaka var en vellykket mellomleder i Standard Bank i Accra, Ghana, som ofte reiste på besøk til landsbyen Ve Gbodome øst i landet i nært grensen til Togo der hun vokste opp. Hun begynte å legge merke til en foruroligende utvikling. Stadig flere gravide, mange så unge som 13 eller 14 år. Stadig flere barn som sluttet på skolen, nærmere 35 prosent i Hohoe kommune. Og Fiaka var vitne til at unge mennesker begynte med narkotika.

Fiaka, som hadde hatt muligheten til å gå på University of Ghana og forstod verdien av å etablere seg i arbeidslivet, klarte ikke å se på barna i lokalsamfunnet vandre på en blindvei. Det inspirerte henne til å starte Nneka Youth Foundation.

Cecilia Fiakas misjon er å reversere den negative utviklingen. Hun vil sette tenåringer i stand til å bygge selvtillit gjennom ungdomscamps, hvor hun henter inn motiverende og inspirerende talere med varierende bakgrunner. I tillegg inkluderer Fiakas program leseklubber og utdeling av læremateriell og rådgivning.

I løpet av de siste to årene har Nneka Youth Foundation tatt enorme skritt i positiv retning og endret tenkesettet til over 3000 barn. Betydningen av ungdomscampene er svært stor og de gode skoleresultatene har blitt lagt merke til av de regionale skolemyndighetene.

Cecilia Fiaka vil skape en bærekraftig forretningsmodell og jobbe for å skalere modellen til nasjonalt nivå i samarbeid med aktuelle partnere.

Agee-kum Anthony: Edutainment Canopy Initiative Ghana

Anthony2

Kvelden før Agee-kum Anthony skulle ta sin nasjonale skoleeksamen, gikk parafinlampen tom. Den kvelden endret livet hans og inspirerte ham til å starte Edutainment Canopy Initiative.

Anthony fant ut at 70 prosent av barna ikke klarte opptaksprøvene til videregående skole først og fremst fordi de gjorde det dårlig på skolen. Rundt 85 prosent av foreldrene til disse barna var selv analfabeter eller hadde svært lave lese- og skrivekunnskaper.

Hans innovative prosjekt, Edutainment Homework Canopy, tilbyr et trygt sted for barn å gjøre lekser under kyndig veiledning av frivillige i nærmiljøet. Dette hjelper barna å utvikle gode lærerutiner, noe som gjør det lettere for dem å komme på skolen og å nå deres fulle potensial.

Anthony Edutainment Canopy

Edutainment Canopy tilbyr en effektiv og rimelig løsning på dårlige skoleresultater og lav skoledeltakelse av barn fra utkantstrøk, og, fordi det er forankret i lokalsamfunnet, har det potensiale til å skaleres til nasjonalt nivå og bli bærekraftig. Anthony startet sitt første Edutainment Canopy i 2014, og har alt utvidet til seks lokalsamfunn i den vestre regionen i Ghana.

 

 

Les mer på nettsiden til Reach for Change Ghana.