Reach for Change, Ghana og Etiopia

Reach for Change er en global organisasjon som ble startet i Sverige i 2010 for å forbedre utdanning gjennom sosialt entreprenørskap.

Mer om dette prosjektet

  • Fra akselerator til inkubator

    04. april 2017

    Etter opplæringsprogram i Kavlis digitale akselerator i Etiopia, er nå to sosiale entreprenører valgt ut til et inkubatorprogram for å videreutvikle sine konsept til å bli bærekraftige forretninger.

  • Den digitale akseleratoren i Etiopia

    24. august 2016

    Når digital innovasjon blir slått sammen med sosialt entreprenørskap er potensialet ubegrenset, hevder organisasjonen Reach for Change. Kavlifondet støtter organisasjonens innovative arbeid i Etiopia.