24. august 2016

Den digitale akseleratoren i Etiopia

Når digital innovasjon blir slått sammen med sosialt entreprenørskap er potensialet ubegrenset, hevder organisasjonen Reach for Change. Kavlifondet støtter organisasjonens innovative arbeid i Etiopia.

Tekst: Reach for Change/Teresa Grøtan
Foto: Reach for Change

The Kavli Digital Accelarator – Kavli digitale akselerator – er hva Reach for Change har kalt programmet sitt. Programmet støtter sosiale entreprenører med ideer om digitale løsninger til det beste for barn, ungdom og kvinner i Etiopia. De utvalgte sosiale entreprenørene skal utvikle ideene sine til levende, bærekraftige løsninger på sosiale utfordringer.

Gjøres «investor-klare»

Reach for Change er til stede i syv afrikanske land og bistår i dag 100 sosiale entreprenører gjennom sine akselerator- og inkubatorprogrammer. Kavlifondet støtter også stiftelsenes arbeid i Ghana.

– I akselerator-programmene gjøres ideene ”investor-klare”, de spisses og den sosiale entreprenøren trenes i å pitche for investorer og andre støttespillere, forteller Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

App for gravide

Tizzita Fassika

Et slikt sosialt entreprenørskapsprosjekt står Fassika Fikre og Tizzita Tefera bak. Drømmen deres er å redusere barnedødeligheten i Etiopia gjennom mobilteknologi. Prosjektet passer godt under FNs bærekraftsmål for 2030, der ett av målene er å hindre dødsfall blant nyfødte og barn under fem år.

Paret utvikler en SMS-app kalt mTena, som tilbyr livreddende informasjon til gravide kvinner. Fassika Fikre og Tizzita Tefera er del av Reach for Change-programmet og vil få hjelp til å utvikle, implementere og utvide ideen slik at den når så mange gravide som mulig og på sikt vil redde liv over hele landet.

Digitalt potensial

I følge Reach for Change har Etiopia et stort potensial for digitalt, sosialt entreprenørskap.

– Det finnes et blomstrende miljø med lokale innovatører med fantastiske ideer som kan endre samfunnet. Det de trenger er støtte fra mennesker som skjønner dem, tror på dem og som kan hjelpe dem å nå målene sine. The Kavli Digital Accelerator vil sette Etiopias mest lovende sosiale entreprenører i stand til å skape bærekraftig, positiv utvikling i årene som kommer, sier Amma Lartey, leder i Reach for Change Africa.

Ledende aktør

Daglig leder i Kavlifondet Inger Elise Iversen, er enig.

– Reach for Change er en av de ledene aktørene i utvikling av sosialt entreprenørskap i Etiopia. Den teknologiske utviklingen går raskt, og høy digital innovasjonstakt gir nye muligheter knyttet til fattigdomsbekjempelse. Et spesielt fokus på digital innovasjon gjennom The Kavli Digital Innovation Program kan på sikt få stor betydning, avslutter Iversen.

Les mer om Reach for Change i Etiopia.