20. april 2016

Gir skolemuligheter til barn som aldri har hatt det

Alle barn har rett til å gå på skole. Likevel har mange barn fra minoritetsgrupper i den indiske delstaten Rajasthan ikke denne muligheten. Skolene ligger ofte i de større byene og avstanden hindrer barna i å delta.

Indien_skolbarn

I Rajasthan bor minoritetsgrupper som stort sett lever av jordbruk. Familien flytter der det finnes arbeid og har sjelden fast boplass. Disse gruppene er marginalisert og har lav status i samfunnet. Barnas skolegang lider av at familien flytter rundt. Det finnes få skoler på landsbygda og det innebærer lange og farlige transportstrekninger for barna for å reise til skolen i en større by.

Nye muligheter

Kavlifondet bevilget nye midler til støtte for den svenske organisasjonen Barnfonden som vil gi barn i alderen 6-14 år fra minoritetsgrupper muligheten til å gå på skole.

Malou

– Det er flott av vi kan starte dette prosjektet i India sammen med Kavlifondet. Mange barn som ellers aldri hadde fått en sjanse til å lære å lese, skrive og regne, kommer nå til å få denne muligheten, sier Malou Bratt i Barnfonden.

Barnfonden arbeider for utsatte barn i Afrika, Asia og Latin-Amerika skal få en bedre framtid.

– Vi jobber alltid utfra barnas behov. Kunnskapen om at vi jobber med barns liv og framtid preger alle sider av vårt arbeid. Vi strever hele tiden etter å finne nye måter for å skape en positiv forandring for utsatte barn. For at familier skal kunne ta bedre vare på barna og planlegge sin familiestiuasjon, arbeider vi intensivt med utdanning og støtte i det å være forelder, forteller Malou Bratt.

Læresentre

I Barnfondens prosjekt i området Kotra i Rajasthan tas et første steg for å forbedre situasjonen for de utsatte barna. Det skal etableres tre læresentre, såkalte ”Community Based Learning Centres” i Kotra-området. Læresentrene skal styres på lokalt nivå av befolkningen. En viktig del av prosjektet er å ta vare og hente ut den kraft, kunnskap og vilje som finnes i det lokale samfunnet. Måket er at barna skal lære å lese og skrive, siden det er nødvendige kunnskaper for senere å kunne begynne på den statlige skolen.

ChildFund India Photographs

Nøkkelrolle

Avstand skal ikke lenger være et hinder for at barna mister retten til skolegang. Påvirkningsarbeid rettet mot foreldre er en viktig del av dette, og målet er å hjelpe dem til å finne arbeid som gjør at de kan bosette seg på et sted. I tillegg ti undervisning skal det opprettes ulike aktiviteter for barna, blant annet for å hindre at de barna som aldri før har gått på skolen ikke skal slutte. De som underviser barna kalles instruktører og kommer selv fra lokalsamfunnet.

Barna skal får den pedagogiske stimulansen som skal til for å utvikle seg. I prosjektet løftes disse utsatte barnas situasjon fram for å kunne skape muligheter for dem til å fortsette skolegangen på en statlig skole.

Prosjektet:
– Målet er å gi barn 6-14 år fra minoritetsgrupper i Kotra, Rajasthan, mulighet til å gå på skole
– Tre læresentre vil bli etablert
– Barna skal lære å lese og skrive for å kunne fortsette på statlig skole
– Foreldre, lærere, ledere og innbyggere skal styrkes så de kan støtte elevene
– Instruktører får utdanning for å kunne lære barna å lese og skrive
– De tre læresentrene vil bli utformet på en barnevennlig måte
– Trygge uteområder skal etableres for jenter slik at de skal føle seg trygge

Les mer om Barnfonden >