Barnfonden, India

Med støtten fra Kavlifondet skal svenske Barnfonden bygge åtte læresentre for utsatte barn fra minoritetsgrupper i India.

Kavlifondet og den svenske organisasjonen Barnfonden har samarbeidet siden 2016 om et innovativt prosjekt som skal gi mulighet til skolegang til barn fra minoritetsgrupper på landsbygda i Kotra i den indiske delstaten Rajasthan.

Målet er at barn i alderen 6-14 år skal få mulighet til å lære seg å lese, skrive og regne. Mange av disse barna er daliter, som er betegnelsen på de kasteløse i India, og befinner seg i en veldig utsatt situasjon i det indiske samfunnet.

Barnfonden arbeider for at alle barn skal få muligheten til en bedre fremtid. Arbeidet omfatter helse, utdanning, entreprenørskap og beskyttelse. Alt arbeid gjøres i nært samarbeid med barna, deres familier og lokalt ansatte.

På landsbygda i Rajasthan finns det mange barn som i dag aldri går på skolen. Selv om den indiske loven sier at alle barn har rett til skolegang innenfor en radius på fem kilometer fra hjemmet sitt. De fleste skolene ligger langt fra barnas landsbyer, og det fins mange hindere for at barna skal kunne ta seg til skolen selv.

I prosjektet som Kavlifondet støtter har innbyggerne i landsbyene selv vært med på å starte lokale læringssentre, der barna skal kunne lære seg å lese, skrive og regne. Målet er å bygge et fundament for barna å stå på når de etterhvert skal begynne på statlige skoler. Læringssentrene er viktige for å sette i gang en forandring for barna, og vi tror at denne forandringen begynner med utdannelse.

For å skape langsiktig og varig forandring, er en viktig del av prosjektet å informere skoler og andre samfunnsinstitusjoner i nærheten om dalitenes rett til skole, samtidig som man bygger samarbeid og broer mellom prosjektets læresentre og skolene.

Mer om dette prosjektet

  • Skolestart for 300 barn i India

    30. november 2017

    - Resultatene etter det første året er veldig bra, og engasjementet rundt læresentrene er stort, forteller Malou Bratt i Barnfonden. 300 barn har så langt fått et tilbud ved tre læresentre som Barnfonden har satt opp med støtte fra Kavlifondet.

  • Gir skolemuligheter til barn som aldri har hatt det

    20. april 2016

    Alle barn har rett til å gå på skole. Likevel har mange barn fra minoritetsgrupper i den indiske delstaten Rajasthan ikke denne muligheten. Skolene ligger ofte i de større byene og avstanden hindrer barna i å delta.