30. november 2017

Skolestart for 300 barn i India

- Resultatene etter det første året er veldig bra, og engasjementet rundt læresentrene er stort, forteller Malou Bratt i Barnfonden. 300 barn har så langt fått et tilbud ved tre læresentre som Barnfonden har satt opp med støtte fra Kavlifondet.

Tekst: Barnfonden og Hanne Eide Andersen
Foto: Barnfonden

I prosjektets første år har tre landsbyer fått hvert sitt lokale læresenter. 300 barn har begynt å lære å skrive, lese og regne ved et av disse sentrene. På kort tid har de oppnådd gode fremskritt:

– 42 prosent av barna leser bedre.
– 40 prosent av barna skriver bedre.
– 56 prosent av barna har blitt bedre i matematikk.
– Foreldrene er engasjerte og lar barna gå selv til læresentrene.
– Foreldrene har begynt å dyrke bomull, noe som gir familiene et levebrød slik at de har mulighet til å bli boende i landsbyene.

Målet er at totalt 600 barn skal få et undervisningstilbud ved de tre sentrene innen neste år er omme.

På skolen for første gang

Alle barn har rett til skolegang, men mange barn fra minoritetsgrupper i Sotra i den indiske delstaten Rajasthan får ikke denne muligheten.

– Skolene ligger ofte langt fra landsbyene. Barna diskrimineres ved at det ikke bygges skoler i nærheten av deres landsbyer, selv om loven sier noe annet, sier Malou Bratt i Barnfonden.

Mange av familiene har vanskeligheter med å tjene til livets opphold, og må ofte flytte rundt for å ta dårlig betalte jobber innen for eksempel jordbruk. At barna skifter bosted på denne måten, gjør skolegangen vanskeligere.

Etableringen av lokale læresentre er et forsøk på å løse problemet. Prosjektet har nå vært drevet i et drøyt år. I løpet av denne tiden har tre hus blitt renovert og omgjort av landsbybeboerne selv til lokale læresentre. Sentrene er pusset opp i barnevennlige farger, og innredet med møbler og pedagogisk materiale.

Læresentrene kalles CBLC, ”Community Based Learning Centres” og styres på lokalt nivå av innbyggerne selv.De som underviser barna kalles instruktører, og kommer selv fra landsbyene.

– En viktig del av prosjektet er å ta vare på den kunnskapen, viljen og kraften som finnes i lokalsamfunnet, sier Malou Bratt.

Skal nå over 900 barn

Kavlifondet har bevilget Barnfonden støtte til prosjektet fram til og med 2019. Totalt skal ytterligere fem nye landsbyer få sitt eget læresenter, hvor til sammen 943 flere barn i alderen 6-14 år vil få muligheten til å lære seg å lese, skrive og regne.

Det skal jobbes for å styrke samarbeidet med de statlige skolene og skolemyndigheter i området, og å informere om minoritetenes situasjon. Barna skal også besøke samfunnsinstitusjoner som brannvesen og skoler for å få en bedre forståelse av hvordan samfunnet fungerer.

MER OM PROSJEKTET

– Målet med prosjektet som Kavlifondets støtter er å gi barn i alderen 6-14 år fra  minoritetsgrupper i Kotra i Rajastan mulighet til å begynne på skolen.
– Åtte barnevennlige læresenter vil være etablert innen 2019.
– Barna skal få lære seg å lese, skrive og regne, for så å kunne fortsette på en statlig skole.
– Foreldre, lærere, ledere og innbyggerne i landsbyene skal få hjelp, slik at de igjen kan støtte barna i skolegangen.
– Instruktører får opplæring slik at de kan undervise barna.
– Det skal etableres trygge uteområder for at jenter, som er spesielt utsatte, skal føle seg trygge.
– Det skal installeres solcellepaneler på læresentrene for å gi lys, avkjøling og varme.

Les mer om Barnfonden på deres hjemmesider >