4. mai 2016

Bare en jente?

Sarita Skagnes hadde en brutal oppvekst i India. Nå bruker hun tiden sin til å hjelpe utsatte jenter og kvinner i hjemlandet.

 

Aple Ghar Barn Sarita sammen med jenter i barnehjemmet

I 2007 kom boken Bare en datter ut i Norge. Royalties fra boken og inntekter fra foredrag bruker Sarita Skagnes på frivillige organisasjoner hun jobber med i hjemlandet. Kavlifondet støtter Sarita Skagnes viktige arbeid for å øke mulighetene for jenter i India.

 

GSP blinde jenta vever

Personlig styrke

Sarita Skagnes er et eksempel på hvordan det er mulig å komme seg ut av misbruk og bruke sin egen livserfaring til å hjelpe andre. Hun støtter to hjelpeorganisasjoner i India; blindesenteret Grameen Shramik Pratishthan (GSP) og barnehjemmet Aple Ghar.

– Når en får støtte, muligheter og rettigheter, bygger det opp personlig styrke. Personlig styrke gir individuell frihet og håp, håp for livet, håp for bedre framtid. Frihet og håp fører til bedre drømmer, drømmer om lysere framtid. Alt dette er med på å bygge opp verdighet, sier Sarita Skagnes.

Veving og fysioterapi

Hun forteller om en av jentene som har fått hjelp av prosjektet Swadhar på blindesenteret GSP:

GSP Sheela

– Sheela var bare fire år da hun mistet moren sin. To år senere døde også faren. Sheela vokste opp hos tanten og fikk skolegang til og med videregående skole. Men det var vanskelig å finne jobb som blind. I 2015 hørte hun om blindesenteret GSP og prosjektet Swadhar. Sheela meldte seg på kurs i akupressur-terapi og fotsoneterapi. Hun er svært dyktig, og fullfører nå høyere utdanning. Sheela er takknemlig for støtten og vil hjelpe til ved å jobbe frivillig på Swadhar, forteller Skagnes.

Prosjektet på blindesenteret har som mål å styrke kvinnene gjennom yrkesrettet kompetanseutvikling som veving og fysioterapi.

 Utdanning til barnehjemsbarn

Det andre prosjektet som Sarita Skagnes er engasjert i, og som Kavlifondet støtter, er barnehjemmet Aple Ghar. Barnehjemmet Aple Ghar ble bygget etter et stort jordskjelv i 1993. Det er et veldrevet barnehjem der 250 barn får skole, mat, lek og kulturaktiviteter.

Aple Ghar barn leg og gleder 2

Sarita Skagnes’ bidrag går i hovedsak til et fond for at barna skal kunne fortsette skolegangen etter barneskole og også få muligheten til høyere utdanning.  For tiden støttes en rekke jenter i studier for å bli blant annet jordmor, lege, revisor og farmasøyt – utdanninger de aldri hadde kunnet få uten støtten fra Sarita Skagnes og Kavlifondet.

Du kan lese mer om blindesenteret her: www.gspindia.org

Du kan lese mer om barnehjemmet Aple Ghar her: www.aplegharnaldurg.org

På hjemmesiden www.saritaskagnes.com kan du lese mer om arbeidet til Sarita Skagnes, samt lenker til youtubeklipp og intervjuer.