Sarita Skagnes, India

Sarita Skagnes støtter to hjelpeorganisasjoner i India; blindesenteret Grameen Shramik Pratishthan (GSP) og barnehjemmet Aple Ghar. Prosjektet på blindesenteret har som mål å styrke kvinnene gjennom yrkesrettet kompetanseutvikling som veving og fysioterapi. Barnehjemmet Aple Ghar ble bygget etter et stort jordskjelv i 1993.

Sarita Skagnes er et eksempel på hvordan det er mulig å komme seg ut av misbruk og bruke sin egen livserfaring til å hjelpe andre. Hun støtter to hjelpeorganisasjoner i India; blindesenteret Grameen Shramik Pratishthan (GSP) og barnehjemmet Aple Ghar. Prosjektet på blindesenteret har som mål å styrke kvinnene gjennom yrkesrettet kompetanseutvikling som veving og fysioterapi. Barnehjemmet Aple Ghar ble bygget etter et stort jordskjelv i 1993. Det er et veldrevet barnehjem der 250 barn får skole, mat, lek og kulturaktiviteter. For tiden støttes en rekke jenter i studier for å bli blant annet jordmor, lege, revisor og farmasøyt – utdanninger de aldri hadde kunnet få uten støtten fra Sarita Skagnes og Kavlifondet.

Mer om dette prosjektet

  • Bare en jente?

    04. mai 2016

    Sarita Skagnes hadde en brutal oppvekst i India. Nå bruker hun tiden sin til å hjelpe utsatte jenter og kvinner i hjemlandet.