8. juni 2016

Hederlig arbeid, hederlig lønn

Kavlifondet har inngått samarbeid med Kirkens Bymisjons arbeidstilbud Lønn som Fortjent. Dermed kan enda flere få jobb som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet.

Tekst og foto: Kirkens Bymisjon

Fire morgener i uka – vinter som sommer – fylles Lønn som Fortjents lokaler med folk som ønsker jobb som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Det er ikke jobber nok til alle, men heldigvis blir det flere og flere. Og nå, som Kavlifondet har innvilget støtte til Lønn som Fortjent over tre år, er framtiden enda lysere.

– Dette tilskuddet gjør at vi kan øke salget av produktene våre, og dermed fortsette å gi jobb folk som faller utenfor det ordinære arbeidslivet, sier avdelingsleder Eli Svardal.

Unikt tilbud

Lønn som Fortjent er et unikt arbeidstilbud i Oslo, og tilbyr hver uke 190 jobber  til rusavhengige og mennesker med andre livsutfordringer. Rydding av fortau, perronger og uteområder for kommunale og private oppdragsgivere i Oslo utgjør hoveddriften.

I tillegg har Lønn som Fortjent to arbeidstilbud inne; Engleverkstedet som er et kvinnetiltak der blir  glassengler laget for hånd – av knust glass. Englene symboliserer at det som har gått i stykker igjen kan bli til noe vakkert.

_DSC1866 as Smart Object-1

På Tapeten binder en inn notisbøker, lager kort & konvolutter og konferansemateriell – alt av vakre rester fra tapetindustrien som ellers ville blitt kastet.

Sosial entreprenør

Lønn som Fortjent er en sosial entreprenør, og legger vekt på å levere gode produkter og tjenester slik at egeninntjeningen blir størst mulig.

– Dette er ikke et aktivitetstilbud, dette er en skikkelig jobb, forteller Svardal.

– Når arbeiderne gjør en jobb som andre mennesker ønsker og betaler for, så øker både selvtilliten og mestringsfølelsen hos våre arbeidere. Og det er det som er målet med Lønn som Fortjent.

Sikrer vekst

Lønn som Fortjent har hatt en betydelig økning av antall jobber de siste årene uten at grunnbemanningen har økt tilsvarende. Det er derfor et stort behov å knytte til seg flere frivillige for å opprettholde et godt tilbud til arbeidere og samtidig sikre videre drift, samt å profesjonalisere salgsdelen.

Lønn som Fortjent og Kavlifondet har inngått et treårig samarbeid som tar sikte på å profesjonalisere salgsapparatet til Lønn som Fortjent.

– Å styrke kompetansen og bemanningen innen salg og markedsføring er en forutsetning for fortsatt vekst, og støtten fra Kavlifondet  gjør dette mulig, avslutter Svardal. – Vi er dypt takknemlig og veldig glade for dette!