Kirkens Bymisjon, Norge

Bedre forståelse av det norske samfunn. Prosjektet «Veiviser» skal hjelpe voksne og barn med minoritetsbakgrunn til bedre å forstå skrevne og uskrevne regler i det norske samfunnet. Kirkens Bymisjon i Bergen står bak prosjektet.

Mer om dette prosjektet

 • Lærer av hverandre

  18. august 2017

  Kirkens Bymisjon lar nordmenn og innvandrere bli kjent med hverandre.
  – Jo bedre vi klarer å ta imot de som kommer hit, jo bedre blir samfunnet vårt, sier Kristoffer Aktas Johannessen, en av de frivillige.

 • Hederlig arbeid, hederlig lønn

  08. juni 2016

  Kavlifondet har inngått samarbeid med Kirkens Bymisjons arbeidstilbud Lønn som Fortjent. Dermed kan enda flere få jobb som et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet.

 • Støtter integreringsarbeid på Slettebakken

  03. mars 2014

  Kavlifondet har inngått en avtale med Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen om et samarbeid om «Prosjekt Veiviser» for å bedre integrering for voksne og barn.