8. oktober 2018

TV-aksjonen skal skape flere Veivisere

Med midler fra TV-aksjonen skal Kirkens Bymisjon i Bergens prosjekt «Veiviser» spres til flere steder i Norge. Kavlifondet var fødselshjelper og støtter fortsatt driften av prosjektet i Bergen.

– Det er fantastisk at det nå skal startes opp flere steder, sier Åse Christiansen.
– Det er et utrolig viktig og vellykket prosjekt for alle parter. Vi får hele tiden strålende tilbakemeldinger fra alle som deltar.

TV-aksjon for et varmere samfunn

Tema for årets TV-aksjon søndag 21. oktober er «Mindre alene sammen». De innsamlede midlene skal gå til Kirkens Bymisjons arbeid for vanskeligstilte, og å skape møteplasser som skal forebygge utenforskap og ensomhet. Målet er et mer inkluderende og varmere samfunn.

– Da Kirkens Bymisjon fikk TV-aksjonen, var vi glade for at det var dette prosjektet fra oss i Bergen som skulle videreutvikles, sier prosjektleder i Kirkens Bymisjon i Bergen, Åse Christiansen. Hun leder Veiviser-prosjektet sammen med prosjektkoordinator Francine Mbanza Jensen.

Mangler kontakt med nordmenn

Kavlifondet har støttet Kirkens Bymisjons integreringsarbeid på Slettebakken i Bergen siden oppstarten i 2013.
– Etterhvert så vi at mangel på kontakt med nordmenn er et stort problem for veldig mange med innvandrerbakgrunn, sier Åse Christiansen.

– Mange bodde her i år etter år, uten å bli kjent med noen norske. Det gjør det vanskelig å bli integrert. Du får en egen tilhørighet og inngangsport til samfunnet når du har norske venner, sier Francine Mbanza Jensen.

Skal være en ressurs selv

Målet med Veiviser-prosjektet er at innvandrere skal oppleve inkluderende fellesskap, lære norsk, bli kjent med samfunnet de bor i og ulike tilbud som finnes i Bergen. En forutsetning er at de selv skal erfare å være en ressurs i gruppene de får en plass i.

Det er tre personer i hver gruppe: én ny innvandrer, én frivillig med innvandrerbakgrunn og noe kjennskap til Norge, og én norsk frivillig.
– Alle i gruppen er likeverdige og lærer av hverandre, understreker Åse Christiansen.

Veiledning og støtte til aktiviteter

De frivillige går gjennom et tre dagers kurs, der de blir kjent og lærer av hverandre.​ Gruppene møtes tre-fire ganger i måneden. De kan møtes privat eller ute. Målet er å bli kjent, gjøre hyggelige ting sammen, lære av hverandre, praktisere norsk og få en større forståelse for samfunnet.
Én gang i måneden samles alle gruppene til et fellestreff.

– Hver gruppe får litt økonomisk støtte til aktiviteter, mat, kulturbilletter og reiseutgifter. De leverer regnskap med bilag til oss. De som vil, får veiledning og hjelp til å finne gode, passende aktiviteter. Det fungerer veldig godt, men oppfølgingen kan være viktig for noen, forteller Francine Mbanza Jensen.

Stor pågang og ventelister

Det er stor pågang for å være med i prosjektet, både som frivillige og «nye».
– Vi har ventelister. Det er veldig populært, sier hun.
Ved oppstarten høsten 2016 var det syv grupper.
– Nå er det ni grupper for menn og ni grupper for kvinner. Alderen spenner fra tjueårsalderen til pensjonister. Vi har både helt nye og innvandrere som har bodd i Norge i flere år. Mange får norske venner for første gang.

Tre i gruppen gir likeverdighet

Mye av suksessen tror de skyldes at det er tre i gruppen.
– Det blir en egen likeverdighet. Alle tre har hver sine roller, og alle skal bidra når de skal lære om og av hverandre. Modellen er spennende og viktig. Jeg tror den kan brukes for andre grupper også, sier Åse Tveit Christiansen.

Hun tror de norske frivillige får et viktig og lærerikt «utenfra-blikk» på den norske virkeligheten.
– Men det mest fantastiske er hvordan de frivillige med innvandrerbakgrunn som selv har hatt vanskelige erfaringer med å være nye, nå kan være en ressurs for andre. Ekstra hyggelig er det at flere av de som er nye, melder seg som frivillige når gruppen er ferdig.

Gledelig at prosjektet spres

– Veiviser-prosjektet har blitt et effektivt tiltak til stor nytte og glede for alle som deltar, og en ressurs for lokalsamfunnet i Bergen, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Det er svært gledelig at Kirkens Bymisjon nå vil bruke midler fra TV-aksjonen for å videreutvikle og spre det til resten av landet. Vi ønsker TV-aksjonen og Kirkens Bymisjon lykke til med innsamlingen, og håper det blir starten på mange Veivisere i årene som kommer.

Les mer om Veiviserprosjektet her.

BAKGRUNN

•  Kavlifondet har bidratt som «fødselshjelper» til prosjektet gjennom støtte til oppstart av integreringsarbeidet som var forløperen til Veiviser-prosjektet.

•  I august 2017 gikk Kavlifondet inn med midler som sikret videre drift og utvikling av Veiviser i tre år.

•  NRK TV-aksjonen har fulgt to Veiviser-grupper for å lage TV-innslag til TV-aksjonsdagen.

Vil du også bidra? TV-aksjonen er søndag 21. oktober. Bli bøssebærer her!

Kavli Norge mobiliserer for TV-aksjonen som aldri før. Mange ansatte skal gå med bøsse, det mobiliseres i sosiale medier og engasjementet er høyt, forteller markedssjef Gudfinna Traustadottir. Forrige uke besøkte Kirkens Bymisjon og TV-aksjonen Kavlis kontor og fabrikk i Bergen for å fortelle om årets innsamling, og om Veiviser-prosjektet som Kavli gjennom Kavlifondet har finansiert oppstart og etablering av. 

Møtet med Kavli, Kirkens Bymisjon og TV-aksjonen var sterkt og inspirerende!