28. juni 2016

Ny kunnskap gir bedre framtid

Kavlifondet har inngått en avtale med den danske organisasjonen New Life Africa International, som jobber med marginaliserte barn, unge og kvinner i Nakuru, Kenya.

Foto takk Kavli

Barn, unge og kvinner er de som i størst grad lider under sosioøkonomiske  vanskeligheter i Kenya. Dette henger sammen med mangel på tilgang til ressurser, som stort sett er kontrollert av menn.

Forskning har vist at når kvinner får bedre tilgang til ressursene, skjer det mer utvikling i lokalsamfunnet, fordi kvinner i større grad investerer i sine barn og i framtiden enn menn gjør.

New Life Africa International er en bistandsorganisasjon basert i Nakuru, Kenya. Den danske organisasjonen ble startet av Susanne og Leif Madsen og gradvis bygget opp fra midten av 1990-tallet.

Arbeidet har vokst, og New Life Africa School har nå 550 elever. Organisasjonen driver barnehjem for jenter og gutter, krisesenter for kvinner, samt arbeid for barn og kvinner ved en av Kenyas store søppelfyllinger.

Organisasjonen driver også New Life Garment Making School. Formålet er å skape kunnskap om sying og slik gjøre kvinnene i stand til å skape sine egne inntekter.

symaskiner

Gjennom et samarbeid med Kavlifondet vil nå organisasjonen starte et fire-årig opplæringsprosjekt for 35 utsatte kvinner. Prosjektet vil bidra til å gjøre kvinnene mer uavhengige gjennom nye kunnskaper om klesproduksjon. En del av opplæringen vil også handle om kvinners rettigheter, HIV og aids, og om entreprenørskap.

Når kvinner blir økonomisk uavhengige og kan bidra til familiens inntekter, får de også mer respekt i hjemmet og i lokalsamfunnet, i følge New Life Africa International. De blir i stand til å si i fra om urettferdighet. Dette bidrar til lykkeligere familier og lokalsamfunn.

Les mer om New Life Africa International på www.newlife-africa.org