New Life Africa International, Kenya

Den danske organisasjonen New Life Africa International jobber med marginaliserte barn, unge og kvinner i Nakuru, Kenya.

Organisasjonen vil starte et fire-årig opplæringsprosjekt for 35 utsatte kvinner. Prosjektet vil bidra til å gjøre kvinnene mer uavhengige gjennom nye kunnskaper om klesproduksjon.

Mer om dette prosjektet

  • Ny kunnskap gir bedre framtid

    28. juni 2016

    Kavlifondet har inngått en avtale med den danske organisasjonen New Life Africa International, som jobber med marginaliserte barn, unge og kvinner i Nakuru, Kenya.