28. juli 2016

Blomstring for demente

The Blooming Well er et prosjekt som gir demente i Storbritannia tilbud om hageaktiviteter. Det tilbyr demente i en tidlig fase meningsfylt aktivitet og gir pårørende et ofte sårt trengt pusterom.

blooming well2

Foto: Margaret Whittaker

Blooming Well ble startet i 2012 av organisasjonen Alnwick Garden, en stiftelse som driver vakre Alnwick Garden i Northumberland. Hagen er et sted som inspirerer mennesker og bringer mennesker sammen i et inkluderende miljø. Stiftelsen har som mål at hagen, som ligger rett ved Alnwick slott, skal skape muligheter for å lære og for å berike mennesker.

Ann, som har vært i Blooming Well-prosjektet i tre år sammen med sin mann Edward sier:

– Disse besøkene er veldig viktige for oss. Takk alle sammen igjen for deres vennlighet og hjelp, uten reisene våre hit ville ikke livet vært det samme.

Blooming Well tilbyr terapeutisk hortikultur og velvære-aktiviteter for mennesker i en tidlig fase av demens og deres nærmeste pårørende. Prosjektet jobber for å styrke mennesker med demens, sørge for at de velger aktiviteter de liker og for at de forblir en del av lokalmiljøet sitt.

Med midler fra Kavlifondet blir nå tilbudet utvidet fra å være et ukentlig til et daglig tilbud til personer med demens i Northumberland.

blooming well1

Menneskene som kommer til Blooming Well forteller at de får nye venner som står overfor de samme utfordringene som dem selv. Ved å treffe andre og delta på aktivitetene føler de seg tryggere på at de spiller en meningsfull rolle i samfunnet.