Blooming Well, Storbritannia

Prosjektet jobber for å styrke mennesker med demens, sørge for at de velger aktiviteter de liker og for at de forblir en del av lokalmiljøet sitt.

Mer om dette prosjektet

  • Blomstring for demente

    28. juli 2016

    The Blooming Well er et prosjekt som gir demente i Storbritannia tilbud om hageaktiviteter. Det tilbyr demente i en tidlig fase meningsfylt aktivitet og gir pårørende et ofte sårt trengt pusterom.