29. august 2016

Å vite hva som er galt

Kan undersøkelse med EEG gi svar på om en pasient har demens? I en ny, stor studie støttet av Kavlifondet skal forskere i Norge, Island, Danmark og Sverige lete etter nye metoder for å kunne gi pasienter diagnosen tidligere.

Aldringog helse isoporhode bredde

EEG (elektroencefalografi) er en enkel metode hvor man måler elektrisk aktivitet fra ulike områder hjernen. Seks sykehus i Norden, fra Reykjavik, Stockholm, København, Roskilde, Bergen og Oslo, har i flere år samarbeidet for å utvikle nye metoder med bruk av EEG for å diagnostisere demens i et tidlig stadium. Kavlifondet har støttet dette samarbeidet økonomisk i betydelig grad.

Det første prosjektet som ble gjennomført av de seks samarbeidspartnerne anvendte EEG på en ny måte, utviklet i Island (NOR-EEG studien). Dette prosjektet ble avsluttet i 2014 og viste at det var mulig å oppdage demens med lewylegemer (en form for demens som forekommer hos rundt ti prosent) og skille friske personer fra dem med Alzheimers demens. Prosjektet ble publisert i tidsskriftet Dementia Geriatrics Cognitive Disorders.

De samme seks sykehusene har nå fått tildelt kr 2,56 millioner kroner fra Kavlifondet for å gjennomføre en ny studie blant personer som har lett kognitiv svikt for å undersøke om den nye måten å anvende EEG på kan forutsi hvem som kommer til å utvikle demens over en to til fire års periode. Studien kalles The NOR-MCI, og man skal inkludere 300 pasienter med denne diagnosen fra de seks nordiske demenspoliklinikkene.

Studien vil starte i september 2016 og ha en varighet av tre år. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, lokalisert i sykehuset i Vestfold og Oslo universitetssykehus vil administrere studien og være nærmeste samarbeidspartner til Kavlifondet. Professor Jon Snedal på Island vil være vitenskapelig leder av studien.

Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse her.

skanning bredde