10. august 2016

Bli med på klimafrokost om pensjonspenger til det grønne skiftet

Finans Norge og Norsk Klimastiftelse inviterer til felles Klimafrokost: Hvordan kan norsk pensjonskapital sysselsettes slik at det både tjener det grønne skiftet og sikrer trygg og god avkastning for fremtidens pensjonister?

Norge skal kutte 40 prosent av klimagassutslipp innen 2030 og har betydelig etterslep i nødvendig og klimariktig infrastruktur. En særnorsk begrensning i finansforetaksloven hindrer norske forsikringsselskaper og pensjonskasser å eie mer enn 15 prosent av selskaper som driver såkalt forsikringsfremmed virksomhet.

Er det politisk vilje til og ønske om å endre på reglene? Hvordan er risikoen knyttet til slike investeringer, og hvordan kan disse håndteres? Kan pensjonskapital bidra i en restrukturering av norsk kraftbransje, både kraftverk og nett?

Innledere er Kristin Halvorsen (Cicero), Idar Kreutzer (Finans Norge), Sverre Thornes (KLP), Svein Flåtten (Høyre) Guri Melby (Venstre) og Anders Bjartnes (Norsk Klimastiftelse/Energi og Klima).

Arrangementet ledes av Jan Erik Fåne (Finans Norge) og Anne Jortveit (Norsk Klimastiftelse).

Klimafrokosten arrangeres med støtte fra Kavlifondet.

Vi sender LIVE Torsdag 15. sept. kl. 08-10.

klimatv