23. september 2016

Dyp lykke over andres framgang

– Som leder kjenner jeg en dyp lykke. Vi tjener de fattige, de funksjonshemmede, HIV-positive, enker og skilte kvinner som lever smertefulle liv. For meg er dette en måte å oppfylle mitt kall om å tjene Gud, sier leder for Self to Self Economic Development Association (StS EDA), Ketema Kamile.

Tekst: Teresa Grøtan
Foto: Ketil Fuglestad

Ketema

StS EDA er en av to organisasjoner som for tiden blir eksponert på 1,5-literskartongene fra Q-Meieriene. Organisasjonen ble startet av nordmannen Ketil Fuglestad i 2013, og er godkjent som frivillig organisasjon i Etiopia. Et krav fra myndighetene er å ha etiopisk leder, og Fuglestad ga derfor fra seg stafettpinnen til tidligere nestleder, pastor Ketema Kamile tidligere i år.

– Bakgrunnen for å starte organisasjonen var at jeg ville hjelpe fattige i Etiopia som har en god forretningsidé, men som ikke kommer i gang uten litt økonomisk støtte, forteller Fuglestad, som nå er nestleder, rådgiver og økonomiansvarlig.

Støtte til enkeltpersoner

StS EDA gir et støttebeløp til enkeltpersoner som ønsker å starte opp forretningsdrift på hjemstedet. Beløpet skal ikke betales tilbake. Organisasjonen gir også råd og opplæring i god forretningsdrift.

– Når folk får arbeide på bakgrunn av sin egen forretningsidé, skaper det stor innsatsvilje, oppfinnsomhet og selvrespekt. Ektepar arbeider ofte sammen om å realisere en idé, sier Fuglestad.

StS EDA følger nøye opp alle som får støtte.

– Vi har lokale rådgivere i alle distrikt som følger opp gjennom besøk og over telefon. Vi utarbeider skriftlige rapporter og følger med på hvordan de sparer og investerer, forteller Ketema Kamile.

Radikale endringer for fattige

Organisasjonen blir også fulgt av etiopiske myndigheter, som har uttrykt begeistring for arbeidet til StS EDA.: ”Opplæring blir gitt basert på den enkelte mottagers behov, noe som gjør det effektivt. Radikale endringer har blitt sett blant fattige mottagere. Generelt blir prosjektene godt drevet og har blitt en modell for andre prosjekt i området,” står det i en evaluering fra juni 2016.

– Av 84 prosjekt som ble innvilget i 2014 og 2015, har vi bare fått tilbakemelding fra en kommune om en person som ikke var aktiv og fikk beskjed om å slutte. Vi ser at når en fattig person eller familie klarer å etablere en lønnsom forretning er dette et eksempel andre tar etter. Det skaper optimisme i lokalsamfunnet, forteller Ketil Fuglestad.

De neste dagene publiserer vi flere historier om enkeltmennesker som har klart å starte, og drive, egne forretninger. Historiene er alle fortalt av Ketil Fuglestad.