StS EDA, Etiopia

StS EDA, Etiopia

Organisasjonen Self to Self Economic Development Association (StS EDA) skal bidra til flere trær og vekster i Sør-Etiopia, noe som er bra både for klima og økonomi.

Organisasjonen Self to Self Economic Development Association (StS EDA) skal bidra til flere trær og vekster i Sør-Etiopia, noe som er bra både for klima og økonomi. Målet er å øke inntektene til fattige bondefamilier og andre som er interesserte i plantedyrking, og å bevisstgjøre bøndene på fordelene med grønt plantedekke for klima, artsmangfold, fôrgrunnlag og trivsel for både mennesker og dyr. Hele familier får opplæring og praksis om hvordan de skal gå fram med ulike sorter vekster. Målet er å etablere seks nye skoler i løpet av året. Planteskolene vil være økologiske og derfor bruke naturgjødsel og manuell bekjempelse av skadeinsekter.

 

Mer om dette prosjektet

 • Etiopia: Kontantstøtten som endret alt

  17. januar 2018

  - Før vi fikk kontantstøtten var vi fattige, og huset vårt var dårlig. Nå har alt forandret seg, sier Yenealem Yedenna. Med støtte fra Kavlifondet driver StS EDA effektiv bygdeutvikling i det sørlige Etiopia.

  Klikk for å lese mer
 • Den halte snekkaren


  30. september 2016

  Sakte, men sikkert aukar ordrelista til snekkar Tarekenj Tesfaye. Med støtte frå Kavlifondet og lån i banken har han fått kjøpt inn nye reiskapar, slik at han kan produsere fleire og betre møblar.

  Klikk for å lese mer
 • Fire timar til fots for å selja klede


  28. september 2016

  Kleshandlar Ayelech Adane fekk aldri nok overskot til å betale grossisten, og måtte handle på kreditt. Dét blei dyrt. Støtta frå Kavlifondet gjorde ho i stand til betale kontant, og no har ho tidobla fortenesta.

  Klikk for å lese mer
 • Dyp lykke over andres framgang

  23. september 2016

  – Som leder kjenner jeg en dyp lykke. Vi tjener de fattige, de funksjonshemmede, HIV-positive, enker og skilte kvinner som lever smertefulle liv. For meg er dette en måte å oppfylle mitt kall om å tjene Gud, sier leder for Self to Self Economic Development Association (StS EDA), Ketema Kamile.

  Klikk for å lese mer
 • Uteliggjaren som fekk sitt eige husvære

  15. mars 2016

  Livet har gitt funksjonshemma Dinote Gaso frå Etiopia mange prøvingar. Kavlifondet si støtte har gitt henne ein ny sjanse.  I dag lever ho og dei tre barna eit nytt liv.

  Klikk for å lese mer
 • Åleinemora fekk hjelp til å reisa seg igjen

  15. mars 2016

  Meselech Taye stod på bar bakke etter at ektemannen forlot henne og sonen. Med hjelp av eigen innsats og støtte frå Kavlifondet har ho kome seg på beina og driv i dag både kiosk og kafé.

  Klikk for å lese mer
 • Tok ansvar då søstera døydde frå fem born

  14. mars 2016

  Då mannen stakk frå den døyande kona og fem barn, tok Kula Beyene over ansvaret for søsteras barn. Støtta frå Kavlifondet har gitt den nye familien tru på framtida.

  Klikk for å lese mer
 • Liten plante blir stor kapital

  03. august 2015

  En ny avtale mellom Kavlifondet og organisasjonen Self to Self Economic Development Association (StS EDA) skal bidra til flere trær og vekster i Sør-Etiopia, noe som er bra både for klima og økonomi.

  Klikk for å lese mer