21. juni 2018

Nytt levebrød med gjenbruk av plastsekker

Av brukte plastsekker syr Atika Aysa undertak som holder temperaturene nede inne hos folk. - Sementsekker er det billigste, dernest plastsekker. Saltsekker er best, sier Atika Aysa. Virksomheten har han startet med kontantstøtte fra StS EDA og Kavlifondet i Arbaminch i Sør-Etiopia.

Bolighus i Sør-Etiopia er bygget med jordvegger, og har ofte bølgeblikk på taket. Når bølgeblikkplatene blir oppvarmet av solen, blir det svært varmt oppunder taket, og det er ingen ventiler som slipper ut den varme luften. For å hindre varmen i å synke ned i rommet, blir det laget undertak.

Ble bevegelseshemmet av sår

17 år gammel fikk Atika Aysa et sår på høyrefoten. I halvannet år brukte familien hans mange penger på medisin mot såret. Atika vet ikke hva sykdommen heter, men den førte til at han fortsatt er bevegelseshemmet og må bruke krykker når han skal gå. Dermed har han måttet finne et arbeide der han slipper å gå så mye.

 

Søkte om støtte til egen arbeidsplass

Atika Aysa er nå blitt 30 år. Han er gift og har fire barn, en jente og tre gutter. Familien bor i et enkelt hus som de leier på et nytt byggefelt.

Og Atika har altså lært seg å sy undertak. Han forstod at det var stor etterspørsel ettersom det kom mange nye hus i området.

Da han i 2017 søkte lokale myndigheter om støtte til å starte egen bedrift, ble han godkjent til å få støtte fra Kavlifondet gjennom StS EDA, eller «Hjelp til selvhjelp» som organisasjonen også kalles.

– Da jeg fikk opplæring og støtte, fikk jeg nytt mot til å arbeide. Før følte jeg ofte frykt for fremtiden. Med støtten fra StS EDA kunne jeg øke produksjonen og salget, sier Atika.

 Har kjøpt ku for inntektene

– Med økt inntekt fra undertak-produksjonen kjøper jeg inn erter, bønner hvete og bygg når prisen er lav. Disse produktene tar jeg med meg og selger når prisen er gått opp samtidig som jeg selger undertak. Jeg reiser til flere markeder, der er det etterspørsel etter varene mine, forteller den driftige gründeren.

Større salg gav Atika mulighet til å kjøpe en ku. I april i år fikk den en fin oksekalv.

– Jeg ble så glad, for da fikk barna mine melk. Senere skal vi lage smør som vi kan bruke litt av selv og selge resten på markedet. Kua er frisk og kalven vokser, sier Atika.

Han har også kjøpt en ung okse som han fôrer opp til å bli trekkokse som han skal pløye med når den blir sterk nok.

Med midler fra Kavlifondet har StS EDA gitt en arbeidsom, nevenyttig far, mulighet til å skape en bedre fremtid både for seg selv og familien.