27. april 2018

Nytt levebrød til kreativ ungdom

Tagel Galada er en hardtarbeidende ungdom med godt humør og masse pågangsmot. Nå har han startet verksted for mobiltelefoner med kontantstøtte fra StS Eda og Kavlifondet.

Av Ketil Fuglestad, Self to Self Economic Development Association (StS EDA)

Det er en spennende tid for bygdeutviklingsprogrammet vårt i det sørlige Etiopia. Med støtte fra Kavlfiondet gir StS EDA kontantstøtte til lokale entreprenører. Nå er svært mange av bedriftene oppe og går, og gir nytt håp til fattige og vanskeligstilte, og deres lokalsamfunn.

Født med feilstilling på ryggen

I februar i år besøkte jeg området og møtte flere dyktige entreprenører som står på for å utnytte mulighetene kontantstøtten gir dem. En av dem er Tagel Galada (21).

Tagel har nedsatt funksjonsevne fordi han er født med feilstilling på ryggsøylen. Det har ikke hindret ham i å realisere mange viktige mål.

– Jeg har fullført 10. klasse og opparbeidet meg god kompetanse i å reparere mobiltelefoner, forteller han.

Fikk støtte til mobilverksted

I 2017 søkte han til bykontoret i Arbaminch om støtte til å starte med verksted for reparasjon av mobiltelefoner. I lys av kunnskapen hans, funksjonshemmingen og at han var fattig, ble Tagel tildelt kontantstøtte fra bygdeutviklingsprogrammet.

Les mer om StS Edas program og støtten fra Kavlifondet her.

En komite, bestående av avdelingsledere i byadministrasjonen og en representant fra StS EDA, går gjennom søknader og velger ut de som skal få støtte.

– Før drev jeg arbeidet mitt i hjørnet av butikken til en venn, forteller Tagel.

– Etter at jeg fikk støtten fra StS EDA søkte jeg om tomt til eget verksted i en gate med mye person- og biltrafikk, og fikk positivt svar.

Seks kroner i leie

For den vesle tomten tar kommunen bare seks kroner i leieavgift pr år. Her har Tagel nylig satt opp sitt eget verksted. Her treffer jeg både kunder og venner på besøk når jeg er innom butikken hans.

Første del av støtten fra StS EDA er på 2000 kroner, eller 7000 etiopiske birra. Av dette har det meste gått med til å bygge verkstedet med butikklokale. Resten av støtten, tusen kroner, får han utbetalt i løpet av 2018. Før det må han vise initiativ, oppfinnsomhet og vilje til å spare.

Ny laptop!

Det tar tid å opparbeide seg en kundekrets, men Tagel er fornøyd med inntekten. Hver uke legger han til side 100 birr (30 kroner). Disse sparepengene skal brukes til hyller i butikken, så det blir mer orden.

Når jeg er på besøk forteller han at mobilkundene er veldig interesserte i å få lagt inn musikk på mobil-telefonene. Til det trenger han en laptop.

– Jeg kan tjene cirka ti kroner for hver gang jeg legger inn musikk, sier han.

– Er du sikker på dette, spør jeg.

Og på det svarer Tagel:

– Ja, jeg er helt sikker!

Med laptop kan han også skaffe programmer for reparasjon av mobiltelefonene.

– Da kan du få en brukt laptop av meg som jeg har fått av en politimann i Norge. Den er tømt for programmer og rengjort. Du må derfor legge inn de nye programmene som du trenger, sier jeg.

Det kan han få hjelp til, opplyser Tagel.

Vil utvide virksomheten

To dager etter at han har fått laptopen, ringer han og forteller at nå fungerer den utmerket. Han er strålende fornøyd.

Tagel ser fremover. Foreløpig har han bare tillatelse til å reparere brukte mobiler, men planen er å også kunne selge nye. Da må han igjen søke tillatelse hos byadministrasjonen i Arbaminch. Det har han gode muligheter for å få, siden det er gjennom dem han har fått tomt til å etablere seg.

Han er en god kundebehandler, og jeg har stor tro på at Tagel vil lykke i å utvikle bedriften sin og legge et stadig bedre grunnlag for en trygg og god fremtid!

Les også: Kontantstøtten som endret alt.