17. januar 2018

Etiopia: Kontantstøtten som endret alt

- Før vi fikk kontantstøtten var vi fattige, og huset vårt var dårlig. Nå har alt forandret seg, sier Yenealem Yedenna. Med støtte fra Kavlifondet driver StS EDA effektiv bygdeutvikling i det sørlige Etiopia.

Tekst: Hanne Eide Andersen 
Foto: Ketil Fuglestad

Yenealem Yedenna og ektemannen Tamirat Eshete har fått kontantstøtte til å starte egg- og kjøttproduksjon. Ekteparet lever i Arba Minch i Sør-Etiopia, og er med i bygdeutviklingsprogrammet som organisasjonen Self to Self Economic Development Association (StS EDA) driver med midler fra Kavlifondet.

Fra egg til hønsekjøtt

– I Etiopia er det mange sykdommer på høns, det er derfor ikke lett å drive eggproduksjon.

Men dette ekteparet har funne ei god driftsform som er den beste jeg har sett, roser Ketil Fuglestad i StS EDA.

Hvert år, i god tid før påske, kjøper Yenealem Yedenna og Tamirat Eshete store, ferdigvaksinerte kyllinger. Kyllingene får kyllingfôr fram til de starter egglegging. Da går de over på hønsefôr. Når hønene har lagt egg i ett år, er det tid for å skifte dem ut.

– Da blir hønene solgt, for da er det god pris på hønsekjøtt til påske. Slik får Yenealem og Tamirat en god periode med eggproduksjon, og til slutt en god pris for hønsekjøttet. Staten sørger for at kyllingfôr og hønsefôr har god kvalitet, forteller Ketil Fuglestad.

Matproduksjon, handel og håndverk

Siden 2015 har Kavlifondet vært hovedstøttespiller for StS EDAs bygdeutviklingsprogram i Sør-Etiopia, kalt «Hjelp til Sjølvhjelp».

Ekteparet Yenealem og Tamirat er et av flere eksempler på dyktige entreprenører i dette kontantstøttebaserte programmet.

Med midlene fra Kavlifondet har det blitt startet blant annet dagligvarebutikker, kaféer, dyrking av grønnsaker, frukt og kaffe, skogplanting, egg- og kjøttproduksjon, frisørvirksomhet, reparasjon og ladning av mobiltelefoner, butikker med klær og sko, systue for nye og brukte klær, ladning av bilbatteri og reparasjon av dekk til bil og motorsykkel.

Tolv av prosjektene er familier som har startet planteskoler og selger planter til bønder og andre.

– I hele perioden er det gitt støtte til totalt 160 forskjellige prosjekter, forteller Ketil Fuglestad.

Tre nye år med støtte

Nå er det avgjort at StS EDA skal få støtte av Kavlifondet i tre nye år, fra 2018 til 2020.

– Dette var en svært gledelig melding å få for oss alle som jobber med dette. Det gir mulighet og håp til flere arbeidsledige i Sør-Etiopia om å få etablere sin egen arbeidsplass, sier Ketil Fuglestad.

– Mange av dem har god utdanning, men ikke arbeid, påpeker han.


Hønsene har snart lagt egg i et år, og skal selges. Ekteparet får en god pris for dem, for de fleste etiopiske familier vil ha hønsekjøtt til middag i påskehøytiden. For å unngå sykdom blir hønsegården flyttet til ny plass før kyllingene slippes inn. Foto: Ketil Fuglestad


Gjennom StS EDAs Hjelp til Sjølvhjelp-program, støttet av Kavlifondet, har ekteparet Yenealem Yedenna og Tamirat Eshete kjøpt en ku. Til nå ha kua fått to oksekalver. Den minste er bare en måned gammel, og blank og fin i pelsen. Foto: Ketil Fuglestad

”Pengene rett i hånda”

Fuglestad viser til rapporten «Veier ut av fattigdom», utgitt i 2017 av Civita. Her skriver forfatterne Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun:

”Samtidig har man de siste årene fått stadig mer kunnskap om hva slags tiltak som virker best gjennom et stort antall grundige evalueringer. Og paradoksalt nok viser mange av disse evalueringene at det kanskje enkleste og billigste tiltaket mot fattigdom man kan tenke seg, også er blant de tiltak som ser ut til å virke best: å gi fattige pengene rett i hånda.”

– «Hjelp til sjølvhjelp» har brukt kontantstøtte fra starten, og vi er svært fornøyde med denne måten å gi hjelp på, sier Ketil Fuglestad.

Familier og enslige

StS EDA gir kontantstøtte til familier og enslige som selv har en god forretningsidé. Støtten skal ikke betales tilbake. Fire ledere fra kommuneadministrasjonen og én representant fra StS EDA er med og velger ut de som skal få prosjektstøtte.

De som får støtte er alle fattige. Mange har nedsatt funksjonsevne, er enslige mødre, enker eller av andre årsaker i en ekstra vanskelig situasjon. De fleste er i alderen 20-40 år.

– Det er viktig at de har en klar idé om hvordan de vil bruke pengene, poengterer Ketil Fuglestad.

Lokale rådgivere

– Nye prosjekteiere får en kort opplæring. Deretter får prosjektene jevnlig oppfølging av våre rådgivere som bor i lokalsamfunnene. I prosjektene blir det ofte arbeid for flere i familien, gjerne også slektninger, forteller han.

StS EDA har fire lokale rådgivere som arbeider i tre kommuner, Bonke, Konso og Yabello. Her er det tilsammen rundt 500.000 innbyggere. Organisasjonen har også kontor og arbeider i byen Arba-Minch, med rundt 100.000 innbyggere.

– Rådgiverne våre får god erfaring som de deler videre med andre. I enkelte tilfeller blir gode forretningsidéer kopiert og startet opp uten støtte, i følger Ketil Fuglestad.

Ku og kalver

Ekteparet har også kjøpt en ku som har fått to kalver. Kalvene skal fores opp og selges til slakt. Den yngste kalven får all melken fra kua. Den andre, som er et år gammel, får godt høy, matrester og annet for. Begge er de i god vekst.

– Det er som om det følger en velsignelse med denne støtten. Vi er svært takknemlige, sier ekteparet Yenealem og Tamirat.