24. oktober 2018

Fra gullgraving til gründer

En arbeidsulykke på et gullgraverfelt gjorde Huka Abashire lam i begge bena. Nå har han skapt seg et nytt levebrød med egen butikk, grossisthandel og lading av mobiltelefoner med strøm fra eget solcellepanel!

– Jeg ble begravd under store mengder sand, grus og stein. Det raste over meg mens jeg stod i en grop og drev med gullgraving, sier Huka.

Ulykken gjorde ham lam i begge bena. Den unge mannen måtte finne på noe nytt å gjøre for livsopphold i det sørlige Etiopia. Løsningen ble å starte med dagligvarehandel. Til dette søkte han om støtte fra StS EDAs etablererprogram, som Kavlifondet støtter.

– Med støtten kjøpte jeg blant annet et esel og en eselkjerre, forteller han. Nå kjører han rundt med esel og kjerre, og selger varer til små butikker i andre landsbyer i nærheten.

I tillegg til virksomheten som grossist, har Huka Abashire også åpnet en liten dagligvarebutikk hjemme i huset sitt. Her kan kundene komme inn og selv plukke med seg det de vil kjøpe.

Men virksomheten stopper ikke der: På hustaket til Huka Abashire har han fått satt opp et solcellepanel. Det er ingen som har innlagt strøm i nomadelandsbyen han bor i. Inne i huset på veggen henger utstyret han trenger for å laste ned elektrisitet fra solcellepanelet.

Med elektrisiteten tilbyr han oppladning av mobiltelefoner mot betaling.
– Selv om nomadefolkene bor i enkle hytter, er det svært mange som har mobiltelefon, forteller han.

Mobilnettet er godt utbygd på de store viddene i Sør-Etiopia. Mobiltelefonen er populært og høyt prioritert, der som her.

– Men det er langt mellom lademulighetene i landsbyen hvor de fleste ikke har innlagt strøm. Jeg får lite klaging på prisen på å lade mobilen, sier han fornøyd.