28. november 2016

Kunstnere og knekter

Et unikt tysk-norsk samarbeid innen orkesterutdanning har nå, med Kavlifondet som viktigste støttespiller, blitt etablert på Røros.

img_5207

Foto: Knekter og Sir Simon Rattle, dirigent for Berliner Philharmoniker. Nyetableringen har fått navnet ”KonstKnekt -
Kavlifondets og Vinterfestspill i Bergstadens Orkesterakademi”

Tidlig tysk samarbeid

Røros har helt siden 1640-årene hatt erfaring med tysk – norsk samarbeid. Den tyske bergverksmannen Lorentz Lossius igangsatte samarbeid om gruvevirksomhet og tysk ingeniørkunst muliggjorde utvinning av kobber. Begrepet KonstKnekt  kommer fra den tyske bergverksindustrien. Ordet «konst» er avledet fra «Kunst» med referanse til ingeniørkunst og ordet «Knecht» betyr ung person, og slik ble KonstKnekt betegnelsen på en svenn/lærling innen bergverksindustrien.

Samarbeid med Berliner Philharmoniker

Vinterfestspill i Bergstadens (ViB) og 
Berliner Philharmoniker (BPO) ønsker nå å videreføre tradisjonen om tysk – norsk samarbeid innen en annen kunstform; musikk. Kavlifondet har støttet Vinterfestspill i en årrekke, og hilser det nye initiativet velkommen.

KonstKnekt er en videreføring av Vinterfestspills samarbeid med BPO. ViBs unike kontakt med orkesteret over flere år har gjort dette mulig. Unik er også muligheten til å knytte bånd mellom norske utdanningsinstitusjoner og BPOs Orchester-Akademie (OABPO). Akademiet er orkesterets ”utklekkingsanstalt” for de som ønsker å rendyrke en orkestermusiker-karriere.

Samarbeidet mellom ViB og BPO vil komme hele musiker-Norge til gode. Kandidatene som velges ut til å delta på KonstKnekt skal ha utdanning på master eller diplom-nivå. De skal som utgangspunkt være godkjente vikarer i minst ett av institusjonsorkestrene i Norge. Dette for å sikre at kvaliteten allerede er på et høyt nivå.

img_5192

Bare satsing på solister

I Norge finnes i dag en rekke satsningsprogram for talent. De fleste og største er rettet mot solister. Samtidig har det som finnes av orkestertilbud for ungdom og studenter et mye større preg av satsing på bredden. Dette medfører svært få topp motiverte og skolerte norske søkere på høyeste nivå til orkesterstillingene.

De norske institusjonsorkestrene har i de siste årene hatt stor grad av internasjonale søkere til ledige stillinger. Nivået på søkerne er høyt og konkurransen er knallhard. Dette er isolert sett svært gledelig for orkestrene, som kan velge og vrake blant topp utdannede musikere. Men andelen ansatte nordmenn har sunket gradvis, og er nå enkelte steder under femti prosent.

Ved prøvespill i forbindelse med tilsetting av orkestermusikere viser det seg ofte at unge, norske utøvere mangler repertoarkunnskap i orkesterlitteraturen. De spiller gjerne glimrende som solister, men mangler kunnskap og innsikt i det å være orkestermusiker og blir forbigått av utenlandske musikere som gjerne er drillet i orkesterlitteraturen.

Konst Knekt skal representere toppen av orkesterutdanning i Norge og gi norske musikere de beste muligheter til å hevde seg som orkestermusiker både nasjonalt og internasjonalt.

Konstknekter høst 2016

bauge

Ragnhild Kyvik Bauge, fiolin

Ragnhild Kyvik Bauge begynte å spille fiolin da hun var 6 år. Hun ble som tiåring tatt opp på Unge Talenter-programmet på Barratt Dues Musikkinstitutt, der hun hadde Sigyn Fossnes og Eileen Siegel som lærere. Ragnhild går nå 3. års utøvende bachelorstudium ved Norges Musikkhøgskole, der hun studerer med professor Peter Herresthal. Hun har deltatt på en rekke kurs og mesterklasser i Norge og i utlandet, og har vært prisvinner i flere nasjonale og regionale konkurranser. Våren 2016 var hun solist med Bergen Filharmoniske Orkester på De Unges Konsert.

kemmler

Mirjam Kemmler, cello

Mirjam Kammler studerer hos Truls Mørk på Norges Musikkhøgskole. Som åtteåring var hun den yngste på Unge Talenter ved Barratt Due Musikkinstiutt, hvor hun fikk undervisning i ti år. Hun har spilt i inn- og utland på blant annet Aberystwyth Music Festival, Porziano Musica og Astona International. Kammler har allerede vunnet en rekke priser, og vært solist med blant annet Kringkastingsorkesteret som finalist i NRKs konkurranse «Virtuos».

 

grolid

Michael Grolid, bratsj

Michael Grolid (f. 1997) har spilt fiolin og bratsj i ti år, med hovedfokus på bratsj de siste seks årene. Han går på Unge Talenter på Barratt Dues musikkinstitutt i Oslo. Michael har vunnet flere nasjonale konkurranser, herunder sin klasse i Ungdommens musikkmesterskap i november 2014, æresprisen i Sparre Olsen-konkurransen i Gjøvik i april 2014 og sin klasse i Midtgardkonkurransen i Horten, september 2013. Han har også spilt på De Unges Konsert med Bergen Filharmoniske Orkester i april 2015. Da spilte han 2. og 3. satsen fra sin egenkomponerte bratsjkonsert. På denne konserten vant han også publikumsprisen.

robergshagen

Joakim Røbergshagen, fiolin

Joakim Røbergshagen er (f. 2000) og er elev ved Institutt for Musikk (NTNU) i programmet Unge Talenter, med Bård Monsen som lærer. Han var solist med Stavanger Symfoniorkester våren 2016 med Mendelssohns fiolinkonsert under sjefdirigent Christian Vasquez. Han debuterte som solist med Trondheim Symfoniorkester (TSO) i november 2013 under dirigent Ha-Nah Chang. Joakim mottok Arve Tellefsens Musikerpris 2016.  11-år gammel ble han «Årets Musiker 2012» som den yngste vinneren av Ungdommens Musikkmesterskap noensinne.

 

erdal

Edvard Erdal, fiolin

Edvard Erdal (f. 1996) begynte å spille fiolin i en alder av fem, og studerer nå med Stephan Barratt-Due ved Barratt Due musikkinstitutt. Edvard har vunnet flere kammermusikkonkurranser med ulike ensembler, og har vært vikar i Oslo Filharmoniske Orkester, Bergen Filharmoniske Orkester og Operaorkesteret. Høsten 2014 var Edvard med på å etablere strykekvartetten Opus13, og har sammen med ensemblet spilt konserter på blant annet Festspillene i Bergen. Opus13 er med i mentorprogrammet Crescendo.

Tekst: KonstKnekt

Les artikkel i Adresseavisa om den nye satsningen her.

Les mer på KonstKnekts nylanserte hjemmeside her.