24. november 2016

UMWIZERO – En bedre framtid i Burundi

CARE bekjemper fattigdom gjennom støtte til jenter og kvinner. Nå støtter Kavlifondet CAREs arbeid for å utvikle kvinnelige entreprenører i Burundi.

Tekst og foto: Anders Nordstoga/CARE

care-burundi

Med et bruttonasjonalprodukt på 700 dollar per innbygger, er Burundi verdens nest fattigste land. Det er også et av landene i verden med lavest grad av likestilling. Kvinner har dårligere tilgang til utdanning, inntektsbringende arbeid og offentlige tjenester.

Fattigdomsspiral

Alt dette bidrar til en ond fattigdomsspiral. Med støtte av Kavlifondet arbeider CARE for å snu denne spiralen gjennom å støtte kvinnelige entreprenører fra spare- og lånegrupper. CARE er i en enestående posisjon til å fremme kvinners økonomiske handlekraft i Burundi ettersom den er en av få organisasjoner som jobber for å bekjempe fattigdom med særlig vekt på behovene og mulighetene til kvinner og jenter. I åtte år har CARE samarbeidet med lokale organisasjoner om et program for likestilling og kvinners rettigheter. Dette har gitt gode resultater og verdifulle erfaringer for å utvide støtten til kvinnelige entreprenører.

dsc_0288

Mye av dette arbeidet skjer gjennom et nettverk av spare- og lånegrupper som CARE har etablert i landet. Spare- og lånegruppene er en sparebasert form for mikrofinans utviklet av CARE for 25 år siden, som nå brukes av bistandsorganisasjoner over hele verden. Verdens aller fattigste har ikke tilgang på vanlige banktjenester. Da har de også færre muligheter til å unnslippe fattigdom. Spare- og lånegruppene gir fattige mennesker muligheter til å endre livet sitt og samfunnet de bor i gjennom egen innsats.

4900 entreprenører

Med støtte fra Kavlifondet vil CARE gi ytterligere opplæring og støtte til kvinnelige entreprenører med potensiale til å etablere eller utvide virksomhet med større investeringer enn det spare- og lånegruppene gir mulighet til. 400 entreprenører vil gjennomføre en omfattende opplæring i å etablere en bedrift. Disse vil i sin tur gi videre opplæring til ytterligere 4500 personer. CAREs erfaringer tilsier at hver person som deltar i prosjektet i snitt bidrar til redusert fattigdom for fem familiemedlemmer.

dsc_0338

I tillegg til opplæring i entreprenørskap, inkludert tema som utvikling av forretningsplaner og markedsanalyse, vil prosjektet bistå med tilgang til nye markeder, støtte i formelle registreringsprosesser og legge til rette for kontakt med banker og andre finansinstitusjoner for å utvikle tilpassede produkter. Prosjektet vil også inkludere tilbud om mer spesiell yrkesopplæring.

Les mer på care.no