CARE, Burundi

I dette prosjektet vil CARE gi opplæring og støtte til kvinnelige entreprenører med potensiale til å etablere eller utvide virksomhet med større investeringer enn det spare- og lånegruppene gir mulighet til.

Mer om dette prosjektet

  • UMWIZERO – En bedre framtid i Burundi

    24. november 2016

    CARE bekjemper fattigdom gjennom støtte til jenter og kvinner. Nå støtter Kavlifondet CAREs arbeid for å utvikle kvinnelige entreprenører i Burundi.