12. desember 2016

Klimafrokoster i viktige år frem til 2020

Styret i Kavlifondet har besluttet å støtte prosjektet Klimafrokost i ytterligere tre år. Prosjektet drives av Norsk Klimastiftelse og startet i 2014 etter at Kavlifondet trådte inn som samarbeidspartner. Nå planlegges det minst seks årlige samlinger fram til 2020.

– Prosjektet Klimafrokost passer til Kavlifondets profil om å støtte gode prosjekter innen forskning og humanitær virksomhet. Klimastiftelsen samarbeider med viktige forskningsmiljø som Universitetet i Bergen, NTNU og Bjerknessenteret for klimaforskning. Ødeleggende ekstremvær som følge av klimaendringene rammer allerede sårbare og utsatte befolkningsgrupper i fattige land. Å begrense farlige klimaendringer har derfor en viktig humanitær side, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Tekst og foto: Norsk Klimastiftelse

kavlifondet-kristin-halvorsen

Foto: Direktør i CICERO, Kristin Halvorsen, under innledningen på Klimafrokost i september 2016.

Ny klimaforskning

Siden oppstart har Norsk Klimastiftelse arrangert 18 Klimafrokoster, hovedsakelig i Oslo, men også i Bergen og Trondheim. Tema har vært alt fra solenergirevolusjonens betydning for etterspørselen etter fossil energi, dilemma knyttet til oljeboring i Barentshavet, formidling av ny klimaforskning, innretningen av oljeskatteregimet og spørsmål knyttet til hvordan kommuner og investorer bør håndtere klimarisikoen.

– Våre arrangementer skal bidra til utstrakt kunnskapsdeling og informert diskusjon. I Norge har vi mange ressurspersoner som kan bidra med viktig forskningsbasert kunnskap som trengs på den kronglete veien mot lavutslippssamfunnet. På Klimafrokostene kobler vi disse med dyktige aktører fra politikk og næringsliv, sier prosjektleder for Klimafrokostene i Norsk Klimastiftelse, Anne Jortveit.

Fart til energiomstillingen

– Nå er vi svært takknemlige for at Kavlifondet går inn og finansierer prosjektet Klimafrokost i tre nye år. I årene frem mot 2020 trengs konkret handling for å kutte CO2-utslipp og snu utslippstrenden. Alle gode krefter må trekke sammen for å skaffe kunnskap og skape diskusjon som fører til at politikk og næringsliv gir fart til energiomstillingen og bidrar til å begrense klimaendringene, sier Jortveit.

Støtten fra Kavlifondet innebærer at Norsk Klimastiftelse skal arrangere Klimafrokoster til og med våren 2020 og at foredragene og diskusjonene skal filmes og sendes direkte på energiogklima.no og http://kavlifondet.no. Videoene publiseres også i etterkant, noe som vil gi et større publikum enn dem som er til stede under Klimafrokostene.

Her kan du laste ned et eksempel på en Klimafrokost fra 15. september i høst der «Pensjonspenger til det grønne skiftet» var tema.

Daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen, treffes på nr. 90894567 eller ingerelise.iversen@http://kavlifondet.no.

Prosjektleder i Norsk Klimastiftelse, Anne Jortveit, treffes på nr. 97671822 eller annejortveit@klimastiftelsen.no.

Les mer om Norsk Klimastiftelse.