30. januar 2017

Problemløsning gjennom dialog

ISFiT (International Student Festival in Trondheim) er verdens største internasjonale studentfestival og arrangeres hvert andre år i Trondheim. Kavlifondet støtter festivalens debattmøter, som alle tar utgangspunkt i festivalens tema "diskriminering".

Debattene er en del av kulturprogrammet til ISFiT og er et verktøy for å belyse og diskutere festivalens tematikk. I debattene vektlegges dialog og samspill, og det oppfordres at publikum deltar.

– Hver festival fokuserer på et internasjonalt relevant tema av høy sosial og politisk karakter, og under festivalen 2017 vil vi belyse temaet diskriminering, forteller Maria Olsen i ISFiT.

– Diskriminering er noe Kavlifondet mener er svært viktig å rette oppmerksomheten mot, både i Norge og i resten av verden. I flere av de andre prosjektene Kavlifondet støtter, er arbeidet mot diskriminering en viktig komponent, sider daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

450 studenter fra hele verden

Festivalen arrangeres av over 400 frivillige og det inviteres rundt 450 studenter fra hele verden for å delta på dialog og idéutveklsing. Kavlifondet har også støttet tidligere ISFiT-festivaler.

En egen komité vil under festivalen arrangere 7 debattmøter med flere store innledere fra verden over, blant andre nobelprisvinner Shirin Ebadi.  Innlederne blir invitert fordi de har evnet å sette aktuelle tema innen diskriminering på dagsorden.

Diskusjon og debatt

Festivalen er kjent for sitt fokus på problemløsning gjennom dialog. Gjennom idéutveksling, diskusjon og debatt er målet at deltakerne, som fremtidens ledere, skal kunne håndtere konflikter på nasjonalt og internasjonalt nivå.

I tillegg til studentene som kommer til Trondheim fra over 100 forskjellige land, er mye av ISFiT sitt program åpent for hele byen og alle studentene i Trondheim. Her kan alle være med og bidra i debatten.

Festivalen arrangeres 9-19 februar i Trondheim.

Les mer om IsFIT her.
Se hele programmet her.

kavli_plenary_sessions_banner-copy