ISFiT, Norge

ISFiT (International Student Festival in Trondheim) er verdens største internasjonale studentfestival og arrangeres hvert andre år i Trondheim. Kavlifondet støtter festivalens debattmøter.

Debattene er en del av kulturprogrammet til ISFiT og er et verktøy for å belyse og diskutere festivalens tematikk. I debattene vektlegges dialog og samspill, og det oppfordres at publikum deltar.

Mer om dette prosjektet

  • Problemløsning gjennom dialog

    30. januar 2017

    ISFiT (International Student Festival in Trondheim) er verdens største internasjonale studentfestival og arrangeres hvert andre år i Trondheim. Kavlifondet støtter festivalens debattmøter, som alle tar utgangspunkt i festivalens tema "diskriminering".