31. mars 2017

Sammen for tryggere fødsler i Etiopia

Til tross for at det siden 1990 har blitt langt tryggere å føde i Etiopia, dør fortsatt 13 000 kvinner og 100 000 nyfødte hvert år. En ny bevilgning fra Kavlifondet til danske Maternity Foundation skal bedre situasjonen.

Tekst og foto: Maternity Foundation

Nitti prosent av disse tilfellene kunne vært unngått om en utdannet fødselshjelper hadde vært til stede, i følge Maternity Foundation. Organisasjonen har det siste tiåret jobbet for å bedre situasjonen for kvinner og spedbarn.

Gikk nesten galt

For 20-åringen Mitike Birhanu endte tvillingfødselen for et par år siden nesten i tragedie. Mitike bor på landsbygda vest i Etiopia.

– Rett før daggry kjente jeg kraftige ryggsmerter. Fødselen var i gang. Faren min og naboer prøvde å ringe etter en ambulanse, men det var fånyttes. De bestemte seg for å bære meg i en tradisjonell båre til den lokale klinikken.

På klinikken fødte Mitike en velskapt gutt. Men den andre tvillingen, en jente, satt fast, og var livløs da hun kom ut. Selv var Mitike bevisstløs på dette tidspunktet, mens søsteren Ababaye Fufa, som var til stede, begynte å sørge over det dødfødte barnet. Men så oppdaget hun at fødselshjelperne hadde startet med gjenopplivning ved å bruke en ”ambubag” som de plasserte over spedbarnets nese mens de tålmodig pumpet oksygen inn i den lille kroppen.

– Jenta var død, men sakte begynte spedbarnet å puste. Helsearbeiderne brakte henne tilbake til livet, forteller Ababaye.

Integrert tilnærming

Maternity Foundations program ”Enhancing Maternal and Neonatal Health” bruker en integrert tilnærming for å bedre mor og barns helse. De jobber både på systemnivå med kapasitetsbygging av helsepersonell for å forbedre helsetilbudet samtidig som de jobber på lokalnivå for å sette kvinner i stand til å søke nødvendig helsehjelp.

Siden 2013 har Kavlifondet vært en helt sentral bidragsyter til Maternity Foundations arbeid i Etiopia. Takket være Kavlifondet har organisasjonen sett en kraftig økning i helsen til gravide og fødende kvinner i prosjektområdet West Wollega i Etiopia. Programmet har ført til at 60 prosent flere gravide får helsehjelp, og 30 prosent økning i antall fødsler med en utdannet fødselshjelper til stede, sammenlignet med andre distrikter.

Andre viktige resultater fra programmet inkluderer etableringen av et nasjonalt akkreditert opplæringssenter i byen Gimbie, bygging av ”ventehjem” for gravide som snart skal føde, helseundervisning til 190 000 mennesker og helseopplysning til fem millioner gjennom lokalradio.

Oppskalering til andre land

Den nye bevilgningen fra Kavlifondet for 2017-2019 vil gjøre Maternity Foundation i stand til å oppskalere helseprogrammet sitt til ni nye distrikt med 660 000 innbyggere. Organisasjonen har også utviklet The Safe Delivery App (se info og video her) og SMS-tjenesten Lucy. Disse tjenestene vil bli integrert i programmet, noe som vil gjøre dem i stand til å dokumentere effekten og trekke ny lærdom i arbeidet med å implementere tilsvarende program i andre land.

– Kavlifondet har vært fundamentalt viktig for vår evne til å oppnå slike gode resultater de siste fire årene, forteller daglig leder i Maternity Foundation, Anne Frellsen.

– Vi er veldig takknemlige for at Kavlifondet har fornyet tilliten, noe som gjør oss i stand til å nå veldig mange flere kvinner og spedbarn. Resultatene og ekspertisen vi vil utvikle de neste tre årene i Etiopia vil ikke bare komme mennesker i West Woolega til gode, men vil bli en plattform for å oppskalere programmet for å sikre trygge fødsler for millioner av kvinner i Afrika sør for Sahara og i Asia, forteller Anne Frellsen.

Les mer om Maternity Foundation her.