Maternity Foundation, Etiopia

Maternity Foundation er en frivillig dansk organisasjon som arbeider i Etiopia for å redusere mødredødelighet ved å trene helsearbeidere og gi landsbykvinner opplæring i sunnhet og helse.

Prosjektets mål er å øke antall fødsler med kvalifisert helsepersonell tilstede. Gjennom samarbeid med myndighetene har åtti tusen fattige landsbybeboere og helsearbeidere ved ti institusjoner fått opplæring. Antall kvinner som føder assistert av kvalifisert helsepersonell er økt med 60 %.

Mer om dette prosjektet

  • Sammen for tryggere fødsler i Etiopia

    31. mars 2017

    Til tross for at det siden 1990 har blitt langt tryggere å føde i Etiopia, dør fortsatt 13 000 kvinner og 100 000 nyfødte hvert år. En ny bevilgning fra Kavlifondet til danske Maternity Foundation skal bedre situasjonen.

  • Bedre helse for mor og barn i Etiopia

    23. april 2013

    Maternity Worldwide er en dansk humanitær organisasjon som siden 2005 har arbeidet for å redde etiopiske kvinners og barns liv i forbindelse med graviditet og fødsel. Kavlifondet er med som støttespiller.