En sjanse til å ta igjen tapt skolegang

Mange barn får aldri begynne på skolen eller mister viktig undervisning fordi familiene deres er avhengige av at de jobber eller hjelper til hjemme. Felles for dem alle er at fattigdom er en underliggende årsak.

Strømmestiftelsen gjør noe med dette. I Mali, Niger og Burkina Faso har organisasjonen etablert Speed School i samarbeid med myndighetene.

Speed School gir barn i Vest-Afrika den sjansen de har krav på – skolegang som gjør at de kan skape seg et godt liv.

Om skolegang i utviklingsland

«Det er en av de flotteste måtene å skape en ny fremtid, på en reslistisk måte, med solide mennesker involvert.»

Henrik Syse, Professor, Institutt for fredsforskning (PRIO)

«Utdanning er en helt avgjørende byggestein for å få til utvikling.»

Gerd Hanne Fosen, Underdirektør, Avdeling for utdaning og global helse i Norad

Dette er Speed School

Selv om 43 millioner flere barn går på skole i dag enn for 15 år siden, er det fortsatt veldig mange som enten aldri får begynne på skolen eller som faller av underveis. I mange land er en familie avhengig av at barn helt ned i skolealder bidrar hjemme. De må passe småsøsken, se etter husdyra eller jobbe med jorda. Andre steder blir barna sendt ut i arbeidslivet for å tjene penger.

På Speed School får barn som helt mangler eller har gått glipp av skolegang, tilbud om en gratis, intensiv undervisning. På denne tiden lærer de nok til at de kan starte i en vanlig tredje eller fjerde klasse sammen med jevnaldrende venner. Tusenvis av barn i alderen 8 til 12 år tilegner seg i løpet av 9 måneder kunnskap og ferdigheter som kan bety begynnelsen på et nytt liv.

Speed School er et samarbeid mellom Strømmestiftelsen og myndighetene i de tre landene der skolen er etablert. I Burkina Faso er dette tilbudet i ferd med å bli en del av det nasjonale skoletilbudet.

Fakta

3 millioner

barn i Burkina Faso, Mali og Niger går ikke på skole.

8200

barn har gjennom Kavlifondets bidrag fått hjelp med å komme tilbake til grunnskolen etter å ha deltatt på Speed School i Burkina Faso.

140.000

barn har siden oppstarten i 2006 gjennomført Speed School og gått videre til vanlig skole etterpå.

9 måneder

Målet er at barna i løpet av ni måneder skal tilegne seg nok kunnskap og ferdigheter til at de kan starte i en vanlig tredje eller fjerde klasse i grunnskolen.

Global utdanning på fremmarsj

Antallet barn uten skolegang på verdensbasis er halvert siden år 2000 – fra 100 millioner til 57 millioner.

Andelen barn i utviklingsland som gikk på grunnskole i 2015 var 91 prosent – en forbedring fra 83 prosent i 2000.

Siden 2000 har det i verden blitt rekruttert 12 millioner flere lærere og ansatte på grunnskolenivå.

Kilde: FN/Unesco
«Utdanning er et av de mest effektive redskapene for å utrydde fattigdom. Når folk får mer kunnskap, skaffer de seg samtidig et grunnlag for å kunne gjøre noe med sin egen situasjon. Utdanning kan dessuten være med på å forbedre folks helse og sosiale kår. På Speed School får barna muligheten til kjapt å ta igjen de jevnaldrende. De får en sjanse til, en ny mulighet til å bryte ut av fattigdommen.»
Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

Kavlifondets rolle

Kavlifondet har siden 2009 støttet Strømmestiftelsen og deres utviklingsarbeid i Burkina Faso, Myanmar og Bangladesh. I Burkina Faso har fondet bidratt til at tusenvis av gutter og jenter har fått en ny mulighet gjennom Speed School 1 som er intensivopplæring for barn mellom åtte og tolv år. Et tilsvarende program for elever i alderen 13 til 16, Speed School 2, er også etablert ved støtte fra Kavlifondet.

Les mer om prosjektet: Utdanning mot fattigdom

Se hele intervjuet med

Rune Mørland i Strømmestiftelsen