24. mai 2017

Unge entreprenører gjør en forskjell

Sosiale entreprenører ser muligheter der andre ser problemer. I prosjektet "Gjør noe med det!" skal elever på ungdomsskolen se utfordringer i samfunnet rundt seg - og bidra til å løse dem.

I prosjektet Gjør noe med det! skal ungdomsskoleelever starte og drive elevbedrifter med et sosialt formål. De unge skal gjøre verden til et litt bedre sted.

– Ungdomsskoleelever vet at livet ikke alltid er en dans på roser, og noen samfunnsproblemer er de unge bedre i stand til å løse enn noen andre, sier Grete Ingeborg Nykkelmo, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.


Elevbedriften Bravest EB fra Grue barne- og ungdomsskole har utviklet fargerike tøyposer som henges utenpå blodposer, slik at kreftsyke barn slipper å se på blodet under transfusjon.  Foto: Anne Kari Løberg, NRK.

Stor bevilgning fra Kavlifondet

Nylig gikk Kavlifondet inn i prosjektet med 5, 14 millioner kroner for de neste to skoleårene.  Prosjektet skal trene elever i å tørre å ta initiativ når de ser noe ikke fungerer, å utvikle solidariske sider og bidra til sosial verdiskapning i lokalmiljøet og i verden for øvrig. Elevene skal lage en nettside der de deler framdriften i prosjektene sine og formidler de gode historiene med omverdenen.

Pengene fra Kavlifondet skal dekke kursing og oppfølging av elever og lærere, undervisningsmateriell og synliggjøring av de sosiale resultatene elevene oppnår i prosjektet.

– Gjennom Kavlifondets tilskudd får vi mulighet til å styrke arbeidet med sosialt entreprenørskap i skolen. Vi har lenge ønsket oss en satsing på dette området, og nå gleder vi oss til å komme i gang, sier Nykkelmo.

Dette smarte overgangsskiltet skal gjøre skoleveien tryggere. Bilister som ikke stopper, blir fotografert og rapportert til politiet. Foto: Bård Halvorsen, Høgskolen i Østfold. 

Entreprenørskap i 20 år

I 20 år har Ungt Entreprenørskap levert entreprenørskapsaktiviteter i norsk skole. Prosjektet Gjør noe med det! har oppstart til høsten, og målet er å engasjere til sammen 9000 ungdomsskoleelever over to skoleår.

Elevene skal kartlegge problemområder i nærmiljøet sitt og bli bevisst på sin egen mulighet til å påvirke. Utfordringene de tar tak i skal være forebyggende, samfunnsutviklende og skape positive forandringer i lokalsamfunnet.

Sosiale entreprenører bruker metoder fra forretningsverden for å bidra til å løse sosiale problemer. Suksess blir ikke målt i kroner og øre, men i hvor stor sosial effekt virksomheten har på lokalsamfunnet. Målet med prosjektet er at de unge skal tørre å ta initiativ når de ser noe som ikke fungerer. De skal utvikle solidariske holdninger og erfare at de kan bidra til sosial verdiskaping i lokalmiljøet og i verden forøvrig.

Se denne flotte filmen med et viktig antimobbe-budskap.

Les mer om Ungt Entreprenørskap.