Ungt Entreprenørskap, Norge

Ungt Entreprenørskap, Norge

Sosiale entreprenører ser muligheter der andre ser problemer. I prosjektet «Gjør noe med det!» skal elever på ungdomsskolen se utfordringer i samfunnet rundt seg – og bidra til å løse dem.

Ungdomsskoleelever skal starte og drive elevbedrifter med et sosialt formål. De unge skal gjøre verden til et litt bedre sted. Pengene fra Kavlifondet skal dekke kursing og oppfølging av elever og lærere, undervisningsmateriell og synliggjøring av de sosiale resultatene elevene oppnår i prosjektet.

– Ungdomsskoleelever vet at livet ikke alltid er en dans på roser, og noen samfunnsproblemer er de unge bedre i stand til å løse enn noen andre, sier Grete Ingeborg Nykkelmo, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Mer om dette prosjektet

  • Unge entreprenører gjør en forskjell

    24. mai 2017

    Sosiale entreprenører ser muligheter der andre ser problemer. I prosjektet "Gjør noe med det!" skal elever på ungdomsskolen se utfordringer i samfunnet rundt seg - og bidra til å løse dem.

    Klikk for å lese mer