22. desember 2017

Elevbedrifter fra nord til sør

Fire nye fylker har nå blitt med i «Gjør noe med det!»-prosjektet. Dermed ligger det til rette for spennende elevbedrifter med sosialt entreprenørskap fra nord til sør i Norge.

Tekst: Hanne Eide Andersen Foto: Ungt Entreprenørskap

«Gjør noe med det!»-prosjektet er et samarbeid mellom Kavlifondet og Ungt Entreprenørskap (UE), som skal stimulere til oppstart av elevbedrifter som driver sosialt entreprenørskap.

Les mer om ”Gjør noe med det” her >

UE har 17 fylkesorganisasjoner som samarbeider med kommuner, aktuelle skoler og andre samarbeidspartnere i sine fylker.

– Det var åtte fylkesorganisasjoner som søkte om deltagelse, så interessen er fremdeles stor, sier Cathrine Jansen, koordinator for prosjektet i sentralorganisasjonen, Ungt Entreprenørskap Norge.

De fire fylkene som nå er tatt inn er UE Troms, UE Akershus, UE Rogaland og UE Trøndelag (inkluderer både Nord- og Sør-Trøndelag. Fra før av er UE i fylkene Oslo, Akershus, Østfold og Nordland med i ”Gjør noe med det”.

– UE Nordland har hatt en vanskeligere ressurssituasjon dette året, og skal derfor ha halv prosjektdeltagelse i fortsettelsen. Så tar vi inn UE Oppland i den andre halvdelen, legger Cathrine Jansen til.

Miljø og klima trigger

”Gjør noe med det!” hadde prosjektoppstart i vår. I de fire fylkene som allerede er med, er flere skoler allerede er i gang med å utvikle ideer til sosiale elevbedrifter. Totalt er et 20-talls skoler med nå.

– Vi ser en tendens til at en del ungdommer trigges av miljø og klimarelaterte utfordringer, sier Cathrine Jansen. Én elevgruppe har allerede kommet langt med et dukketeater som skal lære barn i barnehager å kildesortere.

– Ellers er det noen som har besøkstjenester hos eldre, aktivitetstilbud til barn som ikke driver organisert idrett, aktivitetstilbud for å inkludere barn med psykiske utviklingshemninger og tiltak mot mobbing i ulike sammenhenger.

Kreative idéprosesser

Fylkesorganisasjonene melder om stor interesse for prosjektet også hos skolenes ledelse og undervisningspersonell.

Elevbedrift med fokus på sosialt entreprenørskap oppleves også som meningsfylt fordi det sammenfaller godt med føringer i nye læreplaner. Ny overordnet del av læreplan sier blant annet at «Skolen skal legge til rette for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling».

– Elevene får kunnskap om FNs bærekraftmål og kan bruke de i kreative idéprosesser for å komme opp med ideer til egne elevbedrifter, sier Cathrine Jansen.

Også Ungt Entreprenørskap er godt fornøyd med prosjektet så langt.

– UE vil øke antall elever som får erfaring med elevbedrift og ungdomsbedrift. Det er disse programmene som bidrar mest til å styrke elevenes entreprenørskapskompetanse, sier Cathrine Jansen.

– Vi tror dette blir veldig bra, og gleder oss til å få i gang de nye fylkene!

Kavlifondet støtter ”Gjør noe med det” med 5, 1 millioner kroner for skoleårene 2017-2018 og 2018-2019.