4. juli 2018

Mange nye sosiale entreprenører!

Så langt har over 2500 skoleelever i prosjektet «Gjør noe med det!» fått prøve seg som sosiale entreprenører med sin egen elevbedrift.

«Gjør noe med det!» er et samarbeid mellom Kavlifondet og Ungt Entreprenørskap Norge (UE Norge).

– Vi ser at prosjektet bidrar til løfte elevbedriftsaktiviteten på ungdomstrinnet både på kvalitet og volum, sier prosjektkoordinator i UE Norge, Cathrine Jansen.

Meningsfullt og motiverende

I løpet av det første året har 2682 elever fått mulighet til å prøve seg som sosiale entreprenører gjennom elevbedrift som metode.
– Elevevalueringene viser at en stor andel av elevene har opplevd prosjektet som meningsfullt og motiverende å jobbe med, forteller Cathrine Jansen.

Elevevalueringene viser også at en stor andel av elevene har hatt stort læringsutbytte av prosjektet. Det gir mening for elevene når arbeidet med elevbedrift settes inn i en sammenheng hvor de erfarer at ideene deres kan realiseres og bidra positivt til samfunnet.

Bevisstgjør elevene

– Lærere og jurymedlemmer på messer hvor elevene presenterer bedriftene sine, gir tilbakemeldinger på at kvaliteten på elevbedriftene og elevenes engasjement er høyere i år enn tidligere år, sier Jansen.

– Dette mener de skyldes «Gjør noe med det!»-prosjektet, som bidrar til å bevisstgjøre elevene på hvordan de kan være med å bidra til en positiv utvikling i eget lokalsamfunn. Det er utrolig gøy å se hva ungdom får til når de får muligheten til å engasjere seg!

Imponert

Daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen, er imponert og entusiastisk over resultatene av prosjektet så langt.

– Dette er veldig gledelig. Det er et overordnet mål at Kavlifondets tildelinger skal skape gode effekter som fortsetter også etter at prosjektet er avsluttet og vi har trukket oss ut. Her får vi være med på å stimulere til utvikling av fremtidige sosiale entreprenører, som allerede selv skaper ringvirkninger og er til nytte i sine lokalsamfunn. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Inger Elise Iversen.

Neste år er målet at totalt nye 6000 elever landet over skal få mulighet til å prøve seg som sosiale entreprenører gjennom «Gjør noe med det!».

Les mer om prosjektet her 

Alle foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet. Bildene er tatt på skolemesse for elevbedrifter i Rakkestad i vår.