1. mars 2019

Satser på sosialt entreprenørskap i skolen: «Gjør noe med det!» får 7,8 millioner av Kavlifondet

Kavlifondet utvider samarbeidet med Ungt Entreprenørskap og styrker satsningen på sosialt entreprenørskap for skoleelever. Med en tildeling på 7,8 millioner kroner er «Gjør noe med det!» en av Kavlifondets største satsninger i Norge.

Kavlifondet har støttet Ungt Entreprenørskap siden 2017 gjennom prosjektet «Gjør noe med det!», der målet er å gi skoleelever kunnskap og erfaring innen sosialt entreprenørskap og bærekraftig utvikling.  Nå er prosjektet utvidet til flere fylkesorganisasjoner med en total varighet på fire år.

– Vi er veldig fornøyde med at Kavlifondet har forlenget samarbeidet og vil støtte prosjektet til og med skoleåret 2020/2021. Sammen utvikler vi holdninger og kompetanser for fremtiden, sier administrerende direktør Grete I. Nykkelmo i Ungt Entreprenørskap Norge.

Les mer: Elevbedrifter fra nord til sør.

Utfordringer og løsninger i nærmiljøet

Prosjektet kalt «Gjør noe med det!» retter seg mot elever i ungdomskolen. Det har som mål å trene unge på å se utfordringer i samfunnet og lokalmiljøet rundt seg, og bidra til å finne løsninger. FNs bærekraftsmål ligger til grunn i undervisningen, og elevene skal starte og drive elevbedrifter med et sosialt formål.

– Det er med stor glede Kavlifondet inngår en ny samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Norge om videreføring av Gjør noe med det-prosjektet. Vi er veldig imponerte over resultatene fra første del av prosjektet, og gleder oss stort over de mange flotte, sosiale elevbedriftene som har sett dagens lys over hele Norge, sier Inger Elise Iversen.

Les mer: Elevbedriften You Solutions: Miljø og hjelp til hjemløse

Forbilledlig

Den nye samarbeidsavtalen innebærer en støtte på 7,8 millioner kroner frem til 2021. Prosjektet er en av Kavlifondets største satsninger i Norge i dag.

– Å få sosialt entreprenørskap inn i skolen gir barn og unge en flott mulighet til å lære om og arbeide med noe viktig, både i og utenfor skoletiden. Her anerkjenner vi deres ideer og tanker om hva som er utfordringer og hvordan de kan bidra positivt i sine nærmiljø. Prosjektet legger til rette for personlig utvikling, samspill og samarbeid på forbilledlig vis, sier Inger Elise Iversen.

Støtten fra Kavlifondet er på 7,8 millioner kroner frem til 2021.

Bygger kompetanse på entreprenørskap

Å bygge opp unge menneskers entreprenørskapskompetanse er et mål i hele utdanningsløpet. Gjennom samarbeidet med Kavlifondet får Ungt Entreprenørskap mulighet til å styrke arbeidet med elevbedrifter og sosialt entreprenørskap på ungdomskolen.

Avtalen har bidratt til at undervisningsmateriell er utviklet, og elever og lærere blir fulgt opp enda tettere. Hittil har 340 lærere har vært på kurs med fokus på «Gjør noe med det!»-prosjektet og elevbedrift som metode.

3000 elever i fire fylker

I skoleåret 2017/18 nådde prosjektet 3000 elever i fire fylker; Østfold, Oslo, Nordland og Telemark, og for skoleåret 2018-2019 utvides det med fire nye fylker; Oppland, Trøndelag, Rogaland og Troms.

I løpet av prosjektperioden er målet at 6000 elever skal få prøve seg som sosiale entreprenører gjennom prosjektet.

– At vi nå utvider «Gjør noe med det!» prosjektet til 4 år gjør at vi får forankret fokus i prosjektet i hele organisasjonen, noe som har gitt en ny giv i organisasjonen mht. utviklingsarbeid og erfaringsdeling, sier Nykkelmo.

Les mer: Mange nye sosiale entreprenører

Samfunnsengasjement og gode holdninger

– Det er imponerende og gledelig hvor mye godt som kommer ut av å slippe til barn og unge. De har instinktivt et samfunnsengasjement, gode holdninger og et ønske om å gjøre verden til et bedre sted. I de første årene har vi sett flere strålende eksempler på dyktige, kompetente skoleelever som gjennom «Gjør noe med det!» får erfare gleden ved å skape en elevbedrift som faktisk gjør en forskjell i sitt lokalsamfunn. Dette tror vi er erfaringer som vil stimulere flere til å gjøre gode, bærekraftige valg på flere områder i livet også senere, sier Inger Elise Iversen.

Les mer: Om prosjektet og noen av elevbedriftene hos Ungt Entreprenørskap.

Foto øverst: Elevbedriften «Gaven som varmer» ved Rakkestad skole i Østfold på fjorårets skolemesse for elevbedrifter. Gaven som varmer produserte og solgte sitteunderlag for hjemløse. 

Dyrenes vel var et av flere tema på dagsorden på elevbedriftsmesse i Østfold i 2018. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

Barnas Beste Venn er en av mange sosiale elevbedrifter som er utviklet ved Grålum skole i Østfold i år. Foto: UE Østfold

God stemning på innledende statusmøte for den nye avtalen denne uken. F. v. UE-direktør Grete Ingeborg Nykkelmo og Kavlifondets daglig leder Inger Elise Iversen. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet