8. juni 2021

Rainbow flash EB ble beste sosiale entreprenører i «Gjør noe med det!»

I selve regnbuemåneden ble elevbedriften Rainbow flash EB kåret som beste sosiale entreprenør i "Gjør noe med det!", Kavlifondets samarbeid med Ungt Entreprenørskap Norge. Vinnerne holder foredrag med budskapet at alle er like mye verd, uavhengig av hvem man forelsker seg i.

Å være en sosial entreprenør er å skape en bedrift som er med på å gjøre verden til et litt bedre sted. I prosjektet “Gjør noe med det!” utfordres ungdomsskoleelever til å skape elevbedrifter som gjør noe godt for andre mennesker og samfunnet rundt dem.

Gjennom det fireårige samarbeidet “Gjør noe med det!” med Kavlifondet har flere tusen elever jobbet med sosialt entreprenørskap.

Les mer: Elevbedrifter fra nord til sør

– Hvert skoleår har gode ideer og samfunnsengasjement ført til at mange nye, sosiale elevbedrifter har blomstret. Det gjelder også årets konkurranse. Ungdommene er virkelig i stand til å avdekke sosiale utfordringer, og finne løsninger gjennom elevbedriftene sine, sier prosjektleder for «Gjør noe med det!» i UE Norge, Cathrine Jansen.

Les mer: «Gjør noe med det!» nærmer seg mål

Hver vår kåres de tre beste sosiale elevbedriftene som er med i «Gjør noe med det!»
– Vi er veldig imponert over alle de flotte bidragene som kom inn i år. Alle de innsendte forslagene holdt høy kvalitet og tok for seg aktuelle samfunnsutfordringer både lokalt og globalt. Å sitte i juryen for årets sosiale entreprenør “Gjør noe med det” har vært spennende og lærerikt, sier juryleder Guro Sundsby fra Kavlifondet.

Åpenhet rundt barn og unges seksualitet

Årets vinner, Rainbowflash EB, er skapt av Helle Marie Lindreitli og Stine Bakken fra Lundamo ungdomsskole i Trøndelag.

Målet er å bidra til mer åpenhet rundt barn og unges seksualitet, og forebygge mobbing, hets og utenforskap. De tilbyr derfor et foredrag for elever og lærere ved skoler i sitt nærområde. Det overordnede budskapet er at alle er like mye verdt, uavhengig av hvem man forelsker seg i.

ÅRETS SOSIAL ENTREPRENØRER: Helle Marie Lindreitli og Stine Bakken fra Lundamo ungdomsskole. Foto: Rainbow flash EB

– Vi synes det var for lite snakk om seksualitet til barn og unge, så det ønsket vi å gjøre noe med. Vi har dratt rundt på barneskoler og holdt foredrag for 6. og 7. trinn om forskjellige typer seksualitet, og at det er greit å elske den du vil, sier Lindreitli i et intervju med Trønderavisa.

– Målet er å gjøre deg tryggere, det er mange som er veldig usikker på seg selv, de tror de er annerledes. Men det er de ikke, sier Bakken.

Derfor har de vektlagt å blant annet informere om og snakke om å være homofil på en måte som virker normaliserende.

Les mer i Trønderavisa: Ble overrasket på fridagen sin (+)

– Kåringen finner alltid sted denne tiden av året, men det er selvfølgelig et ekstra relevant budskap å løfte frem nå i den internasjonale pridemåneden. Kavlifondet arbeider også for mangfold og inkludering som en del av vår satsing for psykisk helse for barn og unge. Å kunne elske den du vil åpent, fritt og trygt er grunnleggende for alle mennesker, og årets vinner gjør et strålende arbeid i sitt nærmiljø for denne viktige saken, sier jurymedlem og leder for kommunikasjon i Kavlifondet, Hanne Eide Andersen.

Her er årets vinnere i “Gjør noe med det!»

3. plass: BookAlike EB, Gjerpen ungdomsskole i Vestfold og Telemark

BookAlike EB vil gjøre en forskjell ved å lage barnebøker for å bekjempe ulikhet i verden. I bøker i regnbuens farger vil de fortelle historier om familier som har flere forskjellige typer familiesammensetninger.

Juryens begrunnelse
Tredjeplassen går til en bedrift som fremstår som en god, sosial entreprenør med en kreativ løsning for kunnskapsformidling rettet mot barn og foreldre.

De har utviklet en solid, gjennomarbeidet pilot som vi er sikre på vil kunne bidra til å øke viktig kunnskap, toleranse og mangfold i samfunnet for mennesker som fortsatt opplever å ikke få oppfylt sine grunnleggende menneskerettigheter.

Den kreative, fine utformingen av boken tror vi vil kunne treffe målgruppen godt.

De har satt seg godt inn i sammenhengen og bakteppet for samfunnsproblemet de vil bidra til å løse, som er aktuelt og berører mange. Kampen for likestilling og aksept for alle legninger er en stor og viktig utfordring både globalt og lokalt.

BookAlike EB har et aktuelt og relevant fokus på både psykiske helse og miljø. De utmerker seg også med en svært god pitch og beskrivelse av sin forretningside, hvor de grunngir behovet på en informativ og engasjerende måte.

2. Plass: PlayFit EB, Kvaløysletta skole i Troms og Finnmark

PlayFit EB vil lage et brettspill for å holde voksne og barn i aktivitet. Under korona ble blant annet treningssenter og andre aktiviteter stengt og mange satt mye i ro. Spillet går ut på idrett og det er ulike spørsmål, øvelser og konkurranser du må gjennom for å vinne.

Juryens begrunnelse
Andreplassen går til en bedrift som tar tak i en svært dagsaktuelle samfunnsutfordringer som berører mange, og har skapt en løsning som vil kunne bidra helt konkret til de bærekraftsmålene de har prioritert.

I tillegg til å bidra til bedre helse, forebygge kjedsomhet og ensomhet, vil Play Fit eb kunne fremme samvær og godt sosialt samspill mellom familiemedlemmer og venner, på tvers av generasjoner.

Play Fit EB har en helhetlig bærekraftstenkning. Klima- og miljø skal ivaretas gjennom gjenbruk, og de gir et helt konkret løfte om at overskuddet skal gå til et godt formål.

De har en svært god beskrivelse av rollene i teamet, og samarbeider åpenbart godt.

1.plass: Rainbow flash EB, Lundamo ungdomsskole i Trøndelag

Rainbow flash EB vil bidra til mer åpenhet rundt barn og unges seksualitet, og tilbyr derfor et foredrag for yngre elever og lærere i sitt nærområde. Budskapet deres er at alle er like mye verdt, uavhengig av hvem man forelsker seg i.

Juryens begrunnelse
Førsteplassen går til en aktiv bedrift som flere i deres nærmiljø har fått oppleve, og de kan allerede vise til resultater av arbeidet sitt.

I en god pitch har de en tydelig beskrivelse av målgruppen sin og hvilke bærekraftsmål de vil bidra til å nå.

De har også et tydelig definert, overordnet mål med virksomheten: Bidra til god psykisk helse og livskvalitet gjennom å holde foredrag som skal forebygge mobbing og utestengelse for homofile.

Kampen for homofiles rettigheter og aksept for alle legninger er fortsatt en stor samfunnsutfordring både globalt og lokalt. Rainbowflash eb fremstår som reflekterte og modige, de tør å ta et klart standpunkt og viser stor bevissthet rundt sitt samfunnsoppdrag. Det er inspirerende og forbilledlig.

De beskriver roller og samarbeid godt. Sist, men ikke minst, har de også gode refleksjoner rundt og en plan for hvordan videreutvikle bedriften og sikre at den blir økonomisk og sosialt bærekraftig på sikt.