8. mai 2017

Vil hjelpe kreftrammede barn og unge

– Vi kan ikke ta bort sykdommen, men vi kan hjelpe barn og unge med å få den hjelpen de har krav på. Vi ønsker å bidra til at hverdagen blir litt enklere, sier Marianne Hammer i Kreftforeningen.

Tekst og foto: Kreftforeningen

Marianne Hammer er leder av juridisk seksjon i Kreftforeningen. Kreftforeningens rettshjelp er et gratis rettshjelptilbud som ytes til personer som har eller har hatt kreft, og deres pårørende. Nylig mottok foreningen støtte fra Kavlifondet for et prosjekt om kreftrammede barn og unges rettigheter.

– Kreftforeningens rettshjelp er utrolig takknemlig for støtten fra Kavlifondet. Pengestøtten vil komme kreftrammede barn og unge til gode, sier Hammer.

En kreftdiagnose representerer som oftest sjokk og krise for både barn og nær familie.

– At barnet blir sykt er alle foreldres største mareritt, understreker Hammer.

Kreftsykdommen innebærer ikke bare følelsesmessige, praktiske og økonomiske utfordringer. Når man står midt oppi en livskrise er det ikke alltid like lett å vite hva man har krav på, eller hvilke spørsmål man bør stille. Kreftforeningens rettshjelp er et gratis rettshjelptilbud som hjelper kreftsyke barn og deres foreldre til å få oppfylt sine rettigheter.

 

Pengene fra Kavlifondet gjør det mulig for Kreftforeningens rettshjelp å styrke sin oppfølging av barns rettigheter, både som syke og som pårørende. Kreftforeningens rettshjelp har gjennom sitt arbeid erfart at en stor utfordring i dag er å sikre at barn og unge kjenner til sine rettigheter og får den hjelpen de har krav på etter loven.

– Midlene fra Kavlifondet vil bli brukt til å arrangere samlinger i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø. Her vil vi invitere kreftrammede barn og unge, deres pårørende, og også andre som gjennom sitt arbeid på sykehuset møter denne pasientgruppen. Vi vil snakke om hvilke rettigheter disse unge menneskene har slik at de enda bedre kjenner til sine muligheter og får den hjelpen de har krav på, forteller Hammer.