25. juni 2017

Pulserende rytmer for feriebarn

Norske og sørafrikanske korpsrytmer møtes i Norges Musikkorps Forbunds ferietilbud PULSE.

Tekst og foto: Norges Musikkorps Forbund

FeriePULSE er samlebetegnelsen på Norges Musikkorps Forbunds (NMF) ferietilbud for barn som gjerne ikke har andre tilbud i høstferier og vinterferier. Så langt er det gjennomført VinterPULSE i Oslo og Bergen, og nå står Molde for døren med SommerPULSE i august. De neste tre årene vil Kavlifondet støtte Norges Musikkorps Forbund (NMF) sitt prosjekt FeriePULSE med totalt 840 000 kroner.

Field Band Foundation

– Vi støtter dette prosjektet fordi vi mener NMF her tenker nytt for å tiltrekke seg barn og unge som vanligvis faller utenfor organiserte fritidsaktiviteter, sier daglig leder Inger Elise Iversen i Kavlifondet. Hun synes også det er spennende at NMF bruker ungdommer som spiller i regionkorpsene som praktikanter i prosjektet.

I prosjektet FeriePULSE benytter NMF seg av musikere fra Field Band Foundation, en samarbeidsorganisasjon fra Sør-Afrika. Hvert år utveksler de to organisasjonene musikere med hverandre i prosjektet PULSE, og sørafrikanske rytmer er en vesentlig del av prosjektet. PULSE er finansiert av Fredskorpset.

Korps for alle

– Vi setter stor pris på at Kavlifondet går inn med et så betydelig beløp. Våre feriePULSE-prosjekter har vært prøvd ut i de to største byene, men det er helt åpenbart et behov for slike tilbud også flere steder i landet, sier NMFs generalsekretær, Karl Ole Midtbø.

– Støtten fra Kavlifondet er helt avgjørende for at vi kan nå ut med dette prosjektet i flere regioner, sier Midtbø.

Prosjektleder for feriePULSE i NMF er Katja Furnes.

– Tiltakene våre skal være åpne for alle, men retter seg spesielt mot barn og unge som ikke har andre tilbud i ferien. Økonomi og sosiokulturell bakgrunn skal ikke sette begrensning for deltakelse. Vi ønsker at alle barn skal ha en hyggelig opplevelse å snakke om når de kommer tilbake til skolen etter ferien, sier Furnes.

Les mer om Norges Musikkorps Forbund her.