14. juli 2017

Miljøninjaer og kreativ læring

VilVite er en viktig læringsarena for barn og unge. Vitensenteret tilbyr en lang rekke læringstilbud til skoler og barnehager i skoletiden og til barn og voksne som besøker senteret på fritiden. Et nytt samarbeid med Kavlifondet bidrar til å fornye og styrke fritidstilbudet.

 

Tekst: VilVite
Foto: Thor Brødreskift

To somre på rad har små og store latt seg begeistre av «Vilde Vite og halemysteriet» – en forestilling med drama, eksperimenter, sang, musikk og viktige budskap knyttet til overforbruk og forsøpling på vitensentret VilVite i Bergen.

VilVite feirer 10-årsjubileum i 2017 og har etablert seg som en populær og viktig arena for både skoler, barnefamilier, næringsaktører og andre interessenter.

Kloke hoder

VilVite sitt samfunnsoppdrag er å øke interessen for naturvitenskaplige fag, realfag og teknologi, og å inspirere flere unge til å utdanne seg i den retning. Vitensenteret tar også samfunnsansvar gjennom å øke bevissthet rundt viktige tema, inspirere til kreativitet og innovasjon, og dermed bidra til å legge grunnlag for å løse store utfordringer vi har foran oss. Både Norge og resten av verden trenger kreative og kloke hoder som kan løse dagens og morgendagens utfordringer.

Ved å støtte VilVite sitt prosjekt tar Kavlifondet medansvar og bidrar til å inspirere ungdom til å gjøre en forskjell.

 

Redd Vilde Vite!

Vilde Vite er 12 år og levende opptatt av naturfag. Sammen med miljøninjaen Eco kjemper hun en kamp mot et miljøsvin som har spredd et svinevirus. Alle som blir smittet får en sykelig trang til å shoppe og forsøple jordkloden vår. For å stoppe miljøsvinet og bekjempe miljøutfordringen forsøpling, prøver Vilde mange heftige naturfagseksperimenter. Dette er kort fortalt plottet i forstillingen som ble vist på VilVite i 2015 og 2016.

Nå er Vilde Vite tatt til fange av Mikroplastus og noen vemmelige miljøsvin som har invadert VilVite. Miljøsvinene truer med å gjøre VilVite om til en kjempediger bossfylling. Miljøninja Eco er ute på oppdrag langt borte og tilkaller nå alle gode hjelpere. Han vil rekruttere små og store til å bli miljøninjaer og redde Vilde Vite fra inntrengerne.

Kunnskap og klokskap

Tanken er at med kunnskap, klokskap, kreativitet og nye ferdigheter skal gjestene kunne løse oppdragene som kan redde Vilde Vite, VilVite og oss alle fra miljøkatastrofen. Underveis får små og store bli med på aktiviteter som bidrar til å gi ny kunnskap og ferdigheter – gjennom vitenteater, kreative utfordringer og kunnskapsspill.

Les mer om VilVite på vilvite.no