VilVite, Norge

VilVite er en viktig læringsarena for barn og unge. Vitensenteret tilbyr en lang rekke læringstilbud til skoler og barnehager i skoletiden og til barn og voksne som besøker senteret på fritiden. Et nytt samarbeid med Kavlifondet bidrar til å fornye og styrke fritidstilbudet.

To somre på rad har små og store latt seg begeistre av «Vilde Vite og halemysteriet» – en forestilling med drama, eksperimenter, sang, musikk og viktige budskap knyttet til overforbruk og forsøpling på vitensentret VilVite i Bergen. VilVite sitt samfunnsoppdrag er å øke interessen for naturvitenskaplige fag, realfag og teknologi, og å inspirere flere unge til å utdanne seg i den retning. Vitensenteret tar også samfunnsansvar gjennom å øke bevissthet rundt viktige tema, inspirere til kreativitet og innovasjon, og dermed bidra til å legge grunnlag for å løse store utfordringer vi har foran oss. Både Norge og resten av verden trenger kreative og kloke hoder som kan løse dagens og morgendagens utfordringer.

Mer om dette prosjektet

  • Miljøninjaer og kreativ læring

    14. juli 2017

    VilVite er en viktig læringsarena for barn og unge. Vitensenteret tilbyr en lang rekke læringstilbud til skoler og barnehager i skoletiden og til barn og voksne som besøker senteret på fritiden. Et nytt samarbeid med Kavlifondet bidrar til å fornye og styrke fritidstilbudet.