5. september 2017

– Ingen skal kjempe alene

Den svenske organisasjonen Ung Cancer arbeider for å bedre levekårene for unge voksne som er rammet av kreft. Nå fortsetter dette viktige arbeidet med ny støtte fra Kavlifondet på 1,5 millioner kroner.

Støtten fra Kavlifondet skal gå til stipendordninger til de som trenger økonomisk støtte eller støtte til rehabilitering.

Siden 2010 har Ung Cancer arbeidet for å skape møteplasser, rehabilitere og debattere. Medlemmene er unge voksne fra 16 – 30 år som har eller har hatt kreft, eller som er pårørende til noen som har aller har hatt kreft. Organisasjonen selger også armbånd med budskapet «Fuck Cancer» på.

En annen viktig del av arbeidet deres er å dele ut stipender til medlemmene for å forbedre deres levekår. Nå kan stipendordningen opprettholdes med støtte fra Kavlifondet.

– Dette betyr mye for oss. Vi i Ung Cancer er glade og stolte over å samarbeide med Kavlifondet. Deres støtte betyr at vi kan fortsette å jobbe for at ingen ung voksen skal kjempe måtte alene. Vi er veldig takknemlige, og det vet jeg at våre medlemmer er også, sier Camilla Tuneberg, generalsekretær i Ung Cancer.

Kreft påvirker økonomien

Kreft påvirker ikke bare helsen. Det kan også ha stor innvirkning på en ung voksens økonomi, og det er ikke alltid at samfunnets sikkerhetsnett strekker til. For at medlemmene skal kunne betale for ting som husleie, medisiner eller andre livsnødvendige utgifter, kan de søke om Ung Cancers økonomiske tilskudd.

– Mange ville stått helt eller delvis uten økonomi til å takle hverdagen sin uten denne stipendordningen, forteller generalsekretæren.

Livet rundt sykdommen

Ung Cancer gir også stipend til rehabilitering. For eksempel kan Ung Cancer betale for trening, eller for samtalestøtte. Slik bidrar de til å gjøre livet lettere både for dem som lever med sykdommen, og dem som har startet på veien tilbake til livet etter kreftbehandling.

– Ung Cancer gjør et enormt viktig arbeid for mange unge som lever med kreft. Vi i Kavlifondet er glade for å kunne bidra til at flere kan få den støtten de trenger i en tung og krevende livssituasjon, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Les mer om Ung Cancer: www.ungcancer.se

Kavlikonsernets medarbeidere får selv bestemme hvilke formål en viss del av overskuddet skal gå til. Ung Cancer er også et av prosjektene som de ansatte i Kavli Sverige har valgt å støtte.