19. september 2017

Norden på dagsorden

Torsdag 21. september arrangeres høstens første Klimafrokost på Grand Hotel i Oslo. Tema er de nordiske landenes rolle i energiomstillingen.

Dette er den første av en rekke Klimafrokoster som skal avholdes frem til 2020, i henhold til Kavlifondets beslutning om å videreføre støtten til Klimafrokost i tre nye år >.

Program og påmelding her >

– De alvorlige klimautfordringene krever at både politikere, næringsliv og akademia finner frem til effektive løsninger som kan få tilstrekkelig fart på energiomstillingen, sier Anne Jortveit, prosjektleder for Klimafrokost i Norsk klimastiftelse.

Omstillingen til lavutslippssamfunnet møter mange motkrefter.

– I Norsk klimastiftelsen har vi tro på at kunnskap og informert diskusjon kan bidra til bedre beslutninger. Vi er derfor glade for at så mange dyktige innledere har takket ja til å bidra hos oss de tre årene vi har arrangert Klimafrokoster så langt, og for at publikum stiller opp for å skaffe seg ny og relevant informasjon, sier Anne Jortveit.

25. oktober går turen til Stavanger og Sølvberget Stavanger bibliotek og kulturhus med temaet ”Oljenæringen i klimaendringenes tid”. 8. november i Oslo står ”Luftfart og taxfree i lys av Parisavtalen” på agendaen.
Klimafrokost-prosjektet ble startet høsten 2014 med støtte fra Kavlifondet. Så langt har Norsk klimastiftelse arrangert 20 samlinger i Oslo, Trondheim og Bergen.

– Klimafrokostene er blitt en nyttig møteplass der også publikum knytter kontakter og blir igjen for å drøfte klimaløsninger og klimapolitikk, sier Anne Jortveit.

– Det er svært gledelig for oss at Kavlifondet støtter nok en treårsperiode frem til og med våren 2020. I denne perioden må vi i Norge for alvor ta inn over oss at samfunnet må organiseres og drives i tråd med målene i Paris-avtalen, sier Jortveit.

– Vi i Kavlifondet ser frem til tre nye år med Klimafrokost. Det er gledelig at Klimafrokost har etablert seg som et relevant forum for både innledere og publikum med ulike ståsteder i dette feltet. Vi håper på gode, konstruktive diskusjoner og nyttig kunnskapsutveksling også i årene som kommer, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.