Norsk Klimastiftelse

Kavlifondet har siden 2014 vært samarbeidspartner for Norsk klimastiftelses #Klimafrokost. Minst seks ganger i året inviterer Norsk klimastiftelse til #Klimafrokost, åpne arrangementer med kunnskapsdeling og saklig, kunnskapsbasert diskusjon om temaer knyttet til klimaendringer, klimaløsninger og energiomstillingen.

Kavlifondet har bidratt til at Norsk Klimastiftelse har etablert «klimafrokost» – en arena for formidling av ny kunnskap om klima og energiomstilling. Målet er å inspirere beslutningstakere til økt bevissthet og handling i klimaspørsmål.

Mer om dette prosjektet

 • Se #Klimafrokost i opptak på nett!

  15. juni 2022

  Fredag 17.juni, på Grand Hotel i Oslo, ønsker Norsk klimastiftelse velkommen til sesongens siste #Klimafrokost. Husk at alle #Klimafrokoster kan ses i opptak digitalt i etterkant!

 • Krigen i Ukraina preger #Klimafrokost

  22. april 2022

  Årets to første #Klimafrokoster bærer begge preg av krigen i Europa. – Årets sesong går i gang sent, men godt. Vi ser frem til å belyse mange viktige og aktuelle temaer, sier Anne Jortveit i Norsk klimastiftelse.

 • Utviklingsministeren åpner #Klimafrokost nummer 50

  20. oktober 2021

  Klimakrisen og internasjonal solidaritet er tema på #Klimafrokost nummer 50 kommende fredag. Ny utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim holder åpningsinnlegget, etterfulgt av blant andre Flyktninghjelpens generalsekretær, Jan Egeland og tidligere utviklingsminister Dag Inge Ulstein.

 • Norden på dagsorden

  19. september 2017

  Torsdag 21. september arrangeres høstens første Klimafrokost på Grand Hotel i Oslo. Tema er de nordiske landenes rolle i energiomstillingen.

 • Klimafrokoster i viktige år frem til 2020

  12. desember 2016

  Styret i Kavlifondet har besluttet å støtte prosjektet Klimafrokost i ytterligere tre år. Prosjektet drives av Norsk Klimastiftelse og startet i 2014 etter at Kavlifondet trådte inn som samarbeidspartner. Nå planlegges det minst seks årlige samlinger fram til 2020.

 • Bli med på klimafrokost om pensjonspenger til det grønne skiftet

  10. august 2016

  Finans Norge og Norsk Klimastiftelse inviterer til felles Klimafrokost: Hvordan kan norsk pensjonskapital sysselsettes slik at det både tjener det grønne skiftet og sikrer trygg og god avkastning for fremtidens pensjonister?

 • To nye år med Klimafrokost

  13. september 2015

  Styret i Kavlifondet har besluttet å støtte prosjektet Klimafrokost i ytterligere to år. Prosjektet, som drives av Norsk Klimastiftelse, planlegger seks årlige samlinger i to år framover.

 • Fra klimafrokost til klimahandling

  24. juni 2014

  Med støtte fra Kavlifondet skal Norsk Klimastiftelse fra høsten 2014 etablere «klimafrokost» - en arena for formidling av ny kunnskap om klima og energiomstilling. Målet er å inspirere beslutningstakere til økt klimahandling.