20. oktober 2021

Utviklingsministeren åpner #Klimafrokost nummer 50

Klimakrisen og internasjonal solidaritet er tema på #Klimafrokost nummer 50 kommende fredag. Ny utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim holder åpningsinnlegget, etterfulgt av blant andre Flyktninghjelpens generalsekretær, Jan Egeland og tidligere utviklingsminister Dag Inge Ulstein.

Av Hanne Eide Andersen

Den 50. #Klimafrokosten avholdes på Grand Hotel i Oslo, fredag 22. oktober denne uken. Milepælen markeres med å sette de som rammes aller hardest av klimakrisen i sentrum: Mennesker i fattige og kriserammede områder i verden.

– Klimakrisen treffer så enormt urettferdig. Fattige land med lave utslipp har ikke ressurser til å investere for å takle et endret klima. De risikerer å stå ganske uforberedte når klimaet blir villere og våtere, sier nestleder i Norsk klimastiftelse og prosjektleder for #Klimafrokost, Anne Jortveit.

– Vi som bor i privilegerte land med store utslipp per innbygger, og vi som har en velfylt pengebinge takket være fossil energi, har også et ansvar for de andres ve og vel. Det har vi lyst til å få frem på denne frokosten.

Les mer: Facebook-event med link til påmelding

INTERNASJONALT PERSPEKTIV Innledere 24. oktober er utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp), generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen, klimaforsker Bjørn Samset fra CICERO og stortingsrepresentantene Guri Melby (V), Dag-Inge Ulstein (KrF) og Lene Westgaard-Halle (H).

Samarbeid siden 2014

Høsten 2014, med støtte fra Kavlifondet, arrangerte Norsk klimastiftelse #Klimafrokost for aller første gang. Siden har arrangementet utviklet seg til en populær og anerkjent arena som ofte trekker fulle hus.

– De langsiktige samarbeidsavtalene med Kavlifondet har gitt oss forutsigbarhet og mulighet til å arbeide grundig med hvert enkelt tema vi har tatt opp. Vi har også kunnet velge litt «smale» tema som ikke fanges opp av mange andre, sier Jortveit.

Les mer: Tre nye år med #Klimafrokost

Hun viser til at om vi skal nå målene i Parisavtalen, må det kuttes store utslipp raskt.

– Da trenger vi troverdig kunnskap og å snakke sammen for å finne felles grunn. Derfor er det veldig meningsfylt å få lov til å arbeide med klimafrokoster, sier hun.

– Kavlifondet har med glede og entusiasme støttet og fulgt #Klimafrokosts utvikling i disse årene, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Det er et stort behov for møteplasser der man både deler kunnskap, debatterer i saklige former og lytter til hverandre på tvers av sektorer, fagdisipliner og politiske ståsted. Med #Klimafrokost har Norsk klimastiftelse lyktes med å etablere en slik arena, fortsetter Iversen.

Kunnskapsbasert og konstruktivt

Iversen fremhever #Klimafrokosts løsningsorienterte, saklige profil.

– #Klimafrokost tar først og fremst for seg løsninger på klimautfordringene, og grunnlaget for diskusjonene er alltid kunnskapsbasert. Her tilbys interessante og konstruktive tilnærminger i de mest aktuelle klimaspørsmålene som vi i Kavlifondet er glade for å få bidra til, sier Iversen.

Klimafrokost er gratis og åpent for alle, og strømmes alltid direkte i sosiale medier. Opptakene gjøres tilgjengelig i etterkant på Norsk klimastiftelses hjemmeside. 

Hvordan kutte utslipp forbundet med maten vi spiser, solenergi som klimaløsning, havvind som klimaløsning og hvordan maritim sektor kan bli utslippsfri er eksempler på temaer det siste året.

Siden oppstarten har til sammen flere hundre innledere vært med og delt av sin kunnskap, svart på spørsmål og diskutert med både meningsfeller og motstandere i panelsamtalene på #Klimafrokost.

– Blant våre innledere er både erfarne forskere, framoverlente næringslivsledere og kunnskapsrike politikere. Nå gleder vi oss til å invitere flere av de nyvalgte stortingsrepresentantene. Mange av dem ivrer etter å få frem kunnskap og bidra til at Norge og verden når Parismålene om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, sier Anne Jortveit.

Fakta

  • #Klimafrokost holdes først og fremst i Oslo, men minst en gang i halvåret inviterer Klimastiftelsen til frokost i Stavanger, Trondheim eller Bergen.
  • Alle Klimafrokoster strømmes åpent for alle, og gjøres tilgjengelig i opptak på klimastiftelsen.no
  • Klimafrokost 51 skal foregå i Trondheim og har tema batterier som klimaløsning og del av kraftsystemet. Da bidrar tre forskere fra NTNU og SINTEF og politikere fra stortinget og fra regionen.
SAMARBEIDSPARTNERE: F. v. daglig leder i Norsk klimastiftelse Lars-Henrik Paarup Michelsen, nestleder i Norsk klimastiftelse og prosjektleder for #Klimafrokost Anne Jortveit, daglig leder i Kavlifondet Inger Elise Iversen, og Kavlifondets stab; Rune Mørland, Hanne Eide Andersen og Guro Sundsby. Foto: Eirik M. Sundt/Norsk klimastiftelse

 

FULLE HUS #Klimafrokost trekker ofte fullt hus, som her på Grand Hotel i Oslo i år. Tema var «Fra olje til havvind». Foto: Foto: Eirik M. Sundt/Norsk klimastiftelse
I PANELET: Forsker Per Espen Stoknes fra BI, leder av Klimaomstillingsutvalget og tidligere klimaminister Vidar Helgesen, direktør for Norwea og tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga, stortingsrepresentant Michael Tetzschner og stortingsrepresentant og tidligere klimaminister Ola Elvestuen. Foto: Eirik M. Sundt/Norsk klimastiftelse

KUNNSKAPSBASERT: BI-forsker Per Espen Stoknes var blant innlederne på #Klimafrokost i september. Foto: Eirik M. Sundt/Norsk klimastiftelse