3. april 2020

Tre nye år med #Klimafrokost, grønn teknologi på dagsorden

Kavlifondet har besluttet å videreføre støtten til prosjektet #Klimafrokost i tre nye år. Energi, krav om nullutslipp og mulighetene i grønn teknologi i en krevende omstilling vil stå på dagsorden. Den aller første som kommer tar for seg "Grønn omstart etter koronakrisen?".

Av Hanne Eide Andersen
Foto: Anne Elisabeth næss

– Vi er svært takknemlige for denne store gaven fra Kavlifondet som nå gjør det mulig for oss å planlegge tre år frem i tid. Siden prosjektet så dagens lys har det gradvis blitt større med stadig flere publikummere i salen og online, sier prosjektleder for #Klimafrokost, Anne Jortveit.  

#Klimafrokost drives av Norsk klimastiftelse som er basert i Bergen. Minst seks ganger i året inviterer Klimastiftelsen til #Klimafrokost, en serie åpne arrangementer med kunnskapsdeling og saklig diskusjon om temaer knyttet til klimaendringer, klimaløsninger og energiomstillingen.  

Les mer: Klimafrokoster i viktige år mot 2020

Stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap) var med i panelsamtale på forrige #Klimafrokost i Oslo. Anne Jortveit er moderator. 

Relevant og aktuell arena

– Kavlifondet er glade for å kunne fortsette samarbeidet med Norsk klimastiftelse om #Klimafrokost. Det har vært gledelig å se hvordan arrangementet har utviklet seg siden oppstart i 2014, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Les mer: Fra #Klimafrokost til klimahandling

– #Klimafrokost har klart å etablere seg som en relevant, aktuell arena, som trekker et stadig større publikum for å dele kunnskap og saklige samtaler om konsekvenser, utfordringer og aktuelle løsninger innen klimafeltet. For Kavlifondet er dette også en måte å bidra til å fremme gode løsninger så raskt som mulig. Vi mener også at deres arbeid med å løfte frem teknologiske løsninger er svært viktig og spennende, sier Iversen. 

FULLT HUS: Fra årets første #Klimafrokost i Oslo, med tema norsk olje og gassnæring i klimaskiftet. Foto: Anne Elisabeth Næss

Forskning mot “fake news”

– På frokostene legger vi særlig vekt på forskningsformidling. Det verserer mange påstander og mye «fake news» knyttet til klimaspørsmålet. Å kunne tilby saklig kunnskapsdeling er derfor påkrevd, sier Anne Jortveit. 

Klimastiftelsen har et råd med representanter fra kunnskapsmiljøer i Norge som Bjerknessenteret for klimaforskning, CICERO Senter for klimaforskning, Fridtjof Nansens Institutt, SINTEF, NTNU, NHH, Universitetet i Bergen og flere høyskoler og universiteter. Forskere fra disse institusjonene bidrar på #Klimafrokost.

Saklig formidling og diskusjon

Siden samarbeidet mellom Kavlifondet og Klimastiftelsen startet i 2014 har stiftelsen invitert til nærmere 40 frokoster, først og fremst i Oslo, men også i Stavanger, Trondheim og Bergen.   

– Energiomstillingen går for seint både globalt og i Norge, sier Jortveit.
– I Klimastiftelsen tenker vi hvert år at det fra nå av er enda viktigere å invitere til saklig formidling og diskusjon om status for klimaendringene, mulige klimaløsninger og hvilke endringer som må til.

– Knapt med tid

Hun viser til at siden sist gang Kavlifondet bevilget støtte til #Klimafrokost, i 2014, har forskerne i FNs klimapanel publisert nye spesialrapporter som får frem behovet for å ligge på null utslipp i 2050 –  Global Warming of 1.5 ºC (2018), Climate Change and Land (2019) og The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate.

– Disse underbygger at vi har knapt med tid til å gjennomføre energiomstillingen og kutte utslipp. Forskerne har også vist at det desidert tryggeste og rimeligste er å komme ned på null utslipp i 2050, sier hun og legger til: 

– Derfor er det viktig at vi på Klimafrokostene utfordrer miljøer som klamrer seg til at det også i 2050 skal være et betydelig forbruk av fossil energi.

Krevende omstilling for næringslivet

Samtidig med å påpeke utfordringene, er synliggjøring av løsninger også en viktig del av #Klimafrokost.
Anne Jortveit påpeker at endringer knyttet til energi er krevende fordi de kan få store konsekvenser for økonomi og næringsliv – særlig om man drøyer for lenge. 

– Det er nok derfor temaer som «Hvordan avrunder vi oljealderen med stil?» har samlet så mye folk fra næringsliv, finans, politikk og organisasjonsliv. Klimastiftelsen ønsker å få frem at vi må få til en energiomstilling der enkelte arbeidstakergrupper og regioner ikke må bære byrden ved omstillingen alene, sier hun. 

Løfter frem grønn teknologi 

På sikt kan løfterike teknologier erstatte olje, kull og gass både som drivstoff og innsatsfaktor i industrien. 

– Men disse har ikke like tunge ambassadører som den fossile industrien, sier Jortveit.

Derfor setter #Klimafrokost tema som grønn ammoniakk, grønt hydrogen og grønn skipsfart på dagsorden på våre klimafrokoster. Kan for eksempel produksjon av ammoniakk basert på fornybar energi bli en mulig ny industri i Norge – om vi er tidlig ute og ikke henger for lenge igjen i det gamle?

– Vi er svært glade for at vi med støtten fra Kavlifondet i tre nye år kan invitere til saklige, viktige diskusjoner også om ny verdiskaping og bærekraftige arbeidsplasser, sier hun. 

På grunn av koronapandemien vil neste #Klimafrokost bli arrangert digitalt. 7. mai er temaet også brennaktuelt: «Grønn omstart etter koronakrisen?» For mer informasjon og påmelding gå til Klimastiftelsens hjemmeside.

Se vår samleside om #Klimafrokost

Toppfoto: Fra venstre nestleder Anne Jortveit, redaktør Anders Bjartnes, styremedlem Kikki Kleiven og IT-ansvarlig Håvard Skaugen i Norsk klimastiftelse.