24. februar 2020

Sesongstart for Klimafrokost om norsk gass og oljeproduksjon

Fredag 28. februar arrangerer Norsk klimastiftelse sesongens første Klimafrokost i Oslo med tittel «Equinors klimaproblemer - hvor tålmodige skal vi som eiere være?»

Tekst: Hanne Eide Andersen

Hvor lønnsomme er Equinors investeringer i dag om vi lykkes med å nå 1,5-gradersmålet? Kan et krav til selskapet være at nyinvesteringer må skje i prosjekter som er et positivt bidrag til klimamålene – og ikke omvendt? Hvilket handlingsrom har staten som storkapitalist og majoritetsaksjonær i Equinor?

Dette er noen av spørsmålene som skal diskuteres på årets første Klimafrokost på Grand Hotel i Oslo kommende fredag.

Fortsatt noen plasser igjen: Meld deg på her!

Følg Norsk klimastiftelse på Facebook!

– Vi har valgt å starte sesongen med en problemstilling mange har en mening om, men som kan oppleves som ubehagelig å diskutere, sier Anne Jortveit, prosjektleder for Klimafrokost i Norsk klimastiftelse.

– Anslagene for hvor lite olje og gass det i realiteten vil være plass til i et 1,5-gradersscenario viser at vi står framfor en økende risiko for å ende opp med investeringer i det fossile som blir verdiløse og at vi kanaliserer investeringene i feil retning. Dette må vi som nasjon kunne snakke om, og vi gleder oss til å ta opp dette på årets første Klimafrokost, sier hun.

Store olje og gass-investeringer

For mange i Norge er Equinor – eller tidligere Statoil – ensbetydende med arbeidsplasser og inntjening til Oljefondet. Men selskapet produserer mer olje og gass enn noen gang og leter etter nye forekomster verden over.

– Det fornybare utgjør foreløpig bare en liten andel av selskapets aktivitet, påpeker Jortveit.

Gjennom eierskapet i Equinor har den norske stat ansvar for at selskapet fremdeles investerer store penger i olje- og gassfelt internasjonalt.

– Dette skjer mens presset øker mot fossile selskaper om å investere i tråd med målene i Paris-avtalen øker. I lys av energiomstillingen er det ikke sikkert at Equinor og staten som majoritetsaksjonær har sammenfallende interesser, sier Jortveit.

Planlagt produksjon for stor

CICERO-forsker Bård Lahn skal innlede om The Production Gap Report – en rapport som flere forskningsmiljøer i verden ga ut rett før jul, om hvor mye utvinning av fossil energi som planlegges i noen av de store fossilprodusentene de neste årene.

Rapporten viser at planlagt produksjon av fossil energi er godt over det dobbelt av det vi kan bruke om vi skal nå 1,5-gradersmålet.

– Denne kunnskapen hører med også i en diskusjon om hvor vårt store oljeselskap velger å investere den største pengesekken, sier Anne Jortveit.

Andre innledere er Aage Borchgrevinck, forfatter av boken «Giganten. Fra Statoil til Equinor, historien om selskapet som forandret Norge».

Olje populært tema

Over 170 forhåndspåmeldte tyder på at det blir trangt om plassen.

– Vi erfarer at tema knyttet til olje er populære, og vi er glade for å kunne legge til rette for saklig, kunnskapsbasert diskusjon om dette emnet som vi som nasjon må forholde oss til enda mer de neste par årene enn det vi gjør nå. Da er det viktig å få til en informert diskusjon som bygger på kunnskap, sier Jortveit.

Klimaløsning med ammoniakk

Sesongstarten etterfølges av ny Klimafrokost 2. april. Da skal det handle om en klimaløsning som også kan gi industriarbeidsplasser i Norge:

– Veien til nullutslipp forutsetter jo at vi tar i bruk nye teknologier og nye løsninger. Ammoniakk kan være en slik mulighet, men det snakkes fremdeles lite om denne løsningen, sier Jortveit.

Grønn ammoniakk – produsert helt uten bruk av fossil energi og basert på norsk fornybar energi – kan brukes som drivstoff i skip og også i gjødselproduksjon.

– Her har diskusjonen kommet kort og vi ønsker å trekke opp dette temaet ikke minst fordi denne klimaløsningen kan gi arbeidsplasser og verdiskaping i Norge. Det trengs når oljen etter hvert blir mindre viktig for norsk økonomi, sier Jortveit.

Næringslivet må med

– Til denne frokosten vil vi invitere inn forskere som kan si noe om potensialet for denne klimaløsningen, fortsetter hun og viser til at det norske rederiet Eidesvik Offshore har inngått en avtale med Equinor om å bygge om forsyningsfartøyet Viking Energy slik at det kan gå lange distanser på ammoniakk uten å slippe ut CO2.

– Næringslivet må også med, konkluderer prosjektlederen.

Norsk klimastiftelse inviterer også til Klimafrokost i mai. Tema for denne samlingen er ennå ikke bestemt.