10. november 2023

#Klimafrokost Bergen: Klimautvalget 2050 om hvordan kutte transportbehov for å nå klimamålene

Høstens siste #Klimafrokost finner sted i Bergen onsdag 29. November. Igjen er det regjeringsoppnevnte Klimautvalget 2050 utgangspunkt, med et spesielt dypdykk i hva som må skje med transportsektoren for å nå Norges klimamål.

Regjeringens Klimautvalget 2050 la fram sine anbefalinger i slutten av oktober. Utvalget tar utgangspunkt i Norges politisk vedtatte klimamål om hvor lave utslipp vi skal ha i 2050. 

– Norge skal kutte 90-95 prosent sammenlignet med 1990. Det betyr at vi i 2050 kan ha maksimum 2,5 – 5 millioner tonn klimagassutslipp i året, påpeker nestleder i Klimastiftelsen og prosjektleder for #Klimafrokost, Anne Jortveit. 

På #Klimafrokost i Bergen 29. november ser innleggsholdere og panel nærmere på hvordan samfunnet må utvikles for at vi skal klare å kutte så mye. 

– Hvilke sektorer skal få ha de små utslippene som er igjen? Dét, og flere vanskelige spørsmål skal vi behandle i Bergen, sier hun.

  • Tid: 29. november kl. 08.30 – 10.15 (frokost og mingling fra kl. 08.00)
  • Sted: Mediacity Bergen

Les mer: Påmelding fysisk/digitalt og fullt program her

INNLEDNING: Leder for Klimautvalget 2050, Martin Skancke, og Klimastiftelsens Anne Jortveit på #Klimafrokost 2. november. Foto: Hanne Andersen/Kavlifondet

Transportsektoren under lupen

Denne gangen vil Klimastiftelsen gjøre et dypdykk i transportsektoren, som er en av de sektorene i Norge som står for store klimagassutslipp. 

– Hvordan må vi innrette oss og investere i dag for å sikre at også transportsektoren går i null i 2050? Klimautvalget 2050 foreslår at «tiltak som reduserer etterspørselen etter transport prioriteres, både når det gjelder transport av varer og av personer». Dette vil kreve en ny tankegang som vi ikke er så vant med i Norge, nemlig at transporten ikke bare kan øke og øke, sier Jortveit.

– Leder oss bort fra klimamålene

Bjørne Grimsrud, administrerende direktør i Transportøkonomisk institutt (TØI) er blant innlederne i Bergen denne dagen. 

Grimsrud skal innlede under tema “Hvordan bør transportsektoren og Nasjonal Transportplan endres for å bidra til klimamålene for 2050?”

I et intervju på Energi og Klima nylig uttalte Grimsrud at Nasjonal Transportplan leder oss bort fra klimamålene. 

– Den kan, slik den fungerer i dag, knapt karakteriseres som en plan. En plan definerer konkrete mål og foreslår tiltak som er egnet for å nå målene. Det som skjærer seg helt fundamentalt, er at tiltakene man foreslår i Nasjonal Transportplan er basert på en framskriving av en historisk utvikling av ulike transportformer. Helt uavhengig av hva man ønsker seg, sa Grimsrud i intervjuet.

– Så hvordan harmonerer dagens planlegging og investering for stadig mer vekst i varetransport og persontransport med Norges klimamål? Og hvordan må transportsektoren endres om den skal bidra til at Norge når klimamålene? Kan vi stadig frakte og reise mer eller kan vi organisere oss på andre måter som krever færre ressurser? Alt dette skal vi innom på frokosten i Bergen, oppsummerer Jortveit.

– Send inn spørsmål til Klimautvalget og politikerne

Klimastiftelsen oppfordrer alle til å være med i den offentlige samtalen om hvordan vi kan nå klimamålene i Norge. 

– Folk kan bidra med leserinnlegg i lokale og regionale aviser! Og alle kan delta på våre frokoster, fysisk eller digitalt, oppfordrer Jortveit.  

Alle kan også gjerne sende inn spørsmål som hun kan stille utvalgsleder Martin Skancke og stortingspolitikerne som kommer til #Klimafrokost i Bergen

Spørsmål kan sendes til: annejortveit@klimastiftelsen.no

FULLT HUS: Klimafrokosten 2. november med Martin Skancke som hovedinnleder var fylt til randen. Foto: Hanne Andersen/Kavlifondet

Måtte stenge påmelding i Oslo

Klimautvalgets vurderinger og anbefalinger var også tema på #Klimafrokost i Oslo 2. november. Da la utvalgsleder Martin Skancke fram Klimautvalgets hovedvurderinger og anbefalinger. 

– Interessen var så stor at vi måtte stenge påmelding for oppmøte flere dager i forveien. Salen var fylt til randen, og vi hadde også noen hundre som fulgte med digitalt, forteller prosjektleder for #Klimafrokost og nestleder i Norsk klimastiftelse Anne Jortveit.

 – I lys av interessen har vi derfor valgt samme tema i Bergen, og vi er kjempeglade for at utvalgsleder Martin Skancke stiller opp en gang til, fortsetter hun. 

Klimastiftelsen har også invitert stortingspolitikere til å være med i samtalen på #Klimafrokosten, hvem som blir med denne gangen er ennå ikke avklart. 

 – Transport er et stort tema som angår nesten alle, uansett hvor i landet vårt vi bor. Vi gleder oss til å belyse det, sier Anne Jortveit.

– Samfunnsomstilling som må starte nå

Rapporten til Klimautvalget 2050 har allerede skapt stor debatt i Norge etter at den ble lagt fram 27. oktober.

– Å bli et lavutslippssamfunn avhenger av mange små og store beslutninger, i både offentlig og privat sektor. Disse beslutningene må ta utgangspunkt i hvor vi vil være i 2050. Det er ut fra dette perspektivet vi må finne gode løsninger på dagens utfordringer, sa utvalgsleder Martin Skancke da han la fram rapporten fra Klimautvalget 2050 på forrige #Klimafrokost.

– Omstilling til lavutslipp handler om mer enn utslipp. Omstilling til lavutslipp innebærer en bred samfunnsomstilling som må starte nå, sa Skancke.

– Rapporten til Klimautvalget 2050 kommer til å sette stort preg på den politiske debatten i Norge framover og vi synes derfor det er riktig å prioritere dette temaet på to av våre frokoster i høst, sier Anne Jortveit. 

Har du gått glipp av tidligere #Klimafrokoster? 

Kavlifondet har støttet prosjekt #Klimafrokost siden 2014. Hvert halvår arrangerer Klimastiftelsen tre frokoster. Her kan du se opptak og laste ned presentasjonene fra de to andre i høst. 

GOD STEMNING: Klimafrokost skal være en arena for kunnskapsdeling og saklige samtaler rundt klimautfordringene. Her fra Klimafrokost 2. november med f. .v stortingsrepresentantene stortingsrepresentantene Mathilde Tybring-Gjedde (Høyre), Frode Jacobsen (Arbeiderpartiet) og Sveinung Rotevatn (Venstre) og direktør ved CICERO Senter for klimaforskning, medlem i Klimautvalget 2050, Kristin Halvorsen, og Anne Jortveit fra Klimastiftelsen. Foto: Hanne Andersen/Kavlifondet